Van onderwijzer tot priester

Diplomajaar 1854

E.H. Leopold Holvoet

Geboren te Olsene op 19.10.1835. Tot priester gewijd op 10.06.1865. Hij werd leraar in Zottegem (1865) en in de Rijksnormaalschool te Sint-Niklaas (02.09.1865). Op 25.11.1870 werd hij onderpastoor te Sint-Amandsberg, op 21.07.1879 onderpastoor te Outer, op 30.09.1880 onderpastoor te Lokeren en op 27.11.1883 pastoor te Middelburg. Hij overleed te Middelburg op 05.03.1903.

 

Diplomajaar 1874

E.H. Frederik D'Heurter

Geboren te Sint-Niklaas op 07.11.1854 en onderwijzer te Dendermonde tot zijn priesterwijding te Gent op 17 december 1881. Hij werd leraar aan het College te Eeklo, van 1880 tot 1884; vertrekt naar Engeland om, in Liverpool, een kerk te helpen bouwen; wordt daarna pastoor te Westham (Preston), in het graafschap Lancashire; overleed daar op 14 april 1928. Hij had zich zeer verdienstelijk gemaakt ten voordele van de Belgische vluchtelingen in Engeland gedurende de oorlog 1914-18.

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1876

E.H. Camillus Schockaert

Geboren op 22.07.1857 te Oordegem en priester gewijd op 17.12.1887. In 1887 werd hij directeur van de oefenschool en tevens leraar schrift aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

 

Diplomajaar 1879

E.H. August Van Heuverswyn

Geboren te Nazaret op 28.11.1859 en priester gewijd op 22.09.1894. Op 25.09.1894 werd hij subregent in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, slechts voor 1 jaar wegens ziekte. Lees meer: klik hier.

Diplomajaar 1899

E.H. Alfred De Coninck

Geboren te Kruishoutem op 03.05.1875. Hij studeerde aan de Bisschoppelijke Normaalschool van mei 1895 tot 1897 (voleindigdt niet). Hij werd priester gewijd op 09.06.1906. Hij was onderpastoor te Aspelare (22.06.1906) en Gent-Heirnesse (02.05.1908). Hij was pastoor te Koewacht (25.11.1925) en Doorslaar (Eksaarde) (17.01.1934). 

 

 

Diplomajaar 1892

E.H. Jozef Ghisleen Martens

Onderwijzer te Lovendegem (1892) en te Stekene (1893); tot priester gewijd te Gent op 24 mei 1902; voorheen surveillant aan het Sint-Gregoriusgesticht te Ledeberg (11.04.1902): onderpastoor te Louise-Marie (Ronse)(25.06.1904), te Hansbeke (20.10.1906), te Bassevelde (02.09.1913); pastoor te Velle-Temse (07.03.1929); nam als dusdanig ontslag in 1938.

Overleed als rustend pastoor te Belsele op 27 oktober 1942.

Diplomajaar 1901

E.P Alfons De Keyser

Geboren te Oostwinkel op 26.04.1880. Alfons was gedurende enkele jaren onderwijzer in Sinaai (1901-1903) Op 29.09.1904 werd hij geprofest bij de Redemptoristen in Sint-Truiden en na filosofische en theologische studies in Beau Plateau (Tillet) priester gewijd op 29.09.1910 door mgr. Legrain.

Van 1911 tot 1914 en van 1921 tot 1929 was hij leraar te Esschen

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog vertrok hij in april 1918 naar Kongo en kwam in Matadi aan op 10.05.1918. Hij werd benoemd in de missie van Nsona Mbata op 18.05.1918 waar hij de dorpen moest bezoeken. Toen na een jaar de overste verlof nam moest hij de missie besturen. Pater Alfons was geliefd bij de jeugd, hij kon humoristischnen leuk vertellen en bovendien mooi zingen. Hij componeerde veel liederen.

Een wonde aan de knie verplichtte hem definitief naar Europa terug te keren op 11 maart 1921. Na zijn terugkeer in België was hij tot 1929 muziekleraar in het juvenaat in Essen, daarna vertrok hij naar het klooster in Leuven (1929-1935. Elke maand schreef hij een artikel in de 'Gerardusbode' waarvan hij in 1933 hoofdredacteur werd tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 1935 verhuisde hij naar het klooster in Gent waar hij op 10.01.1967 in de ouderdom van 86 jaar overleed.

Diplomajaar 1907

E.H. Victor Tack

Geboren te Emelgem op 13.09.1887. Was onderwijzer in De Pinte. Priester gewijd op 21.05.1921. Was voorheen leraar in het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo (30.11.1920) en het Sint-Hendrikscollege te Deinze (31.12.1920)

Bestuurder van de Voorbereidende Afdeling van het Sint-Martensinstituut te Aalst (20.08.1927).

Directeur van het Sint-Jorisgesticht te Gent (14.01.1936).

Directeur van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (Coupure) te Gent (20.10.1952). Ontslag op 11.08.1956.

Overleden te Gent op 10.07.1968.

Diplomajaar 1910

E.H. Armand De Meulemeester

Geboren te Waarschoot op 12.11.1891. Hij werd onderwijzer in het Sint-Jorisgesticht te Gent.

Priesterwijding op 25.05.1918. Hij was aalmoezenier te Sleidinge (1918). Hij werd onderpastoor te Kwaremont (25.09.1918) en te Geraardsbergen (19.12.1922) waar hij tevens betuurder was van de vakschool.

Hij overleed te Geraardsbergen op 29.07.1935.

 

 

Diplomajaar 1911

E.H. Victor Baert

Geboren te Wachtebeke op 28.03.1893. Hij studeerde in de Bisschoppelijke Normaalschoolt van 03.10.1908 tot september 1909 (eerste jaar). Hij werd priester gewijd op 29 mei 1920. Hij werd onderpastoor te Denderwindeke op 31.071920, daarna onderpastoor te Stekene op 02.05.1929. Hij werd pastoor te Waasmunster-Ruiterskerk op 04.02.1942.

 

Diplomajaar 1912

E.H. Cyrille Tollenaere (pater Maxentius)

Geboren te Zeveneken op 13.05.1893. Hij werd eerst onderwijzer aan het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren en studeerde verder Latijn. Na de Eerste Wereldoorlog op 14 september 1919, trad hij in het klooster te Lokeren bij de Minderbroeders. Op 16 augustus 1925 werd hij priester gewijd en van toen af stond hij gedurende 45 jaar in het onderwijs: 7 jaar als onderwijzer, 2 jaar als pater in de Patersschool te Lokeren en 36 jaar in Chili Hij vertrok voor de eerste maal in oktober 1928. Gedurende 8 jaar was hij bestuurder van het seminarie te La Serena en hielp 10 Franciskaanse paters vormen. Tevens gaf hij 15 jaar pedagogie en godsdienstles aan de meisjesschool te La Serena. In 1966 bracht hij een laatste bezoek aan zijn familieleden. Hij overleed in Chili in 1971.

 

Diplomajaar 1913

E.H. Emiel Steeman

Priester gewijd in 1921

Oud-directeur van de Normaalschool: zie directeur.

Diplomajaar 1922

E.P. René Miserez

Jozefiet, missionaris in Kongo

 

 

 

Diplomajaar 1926

E.H. Willy Van Garsse

Geboren te Appels op 17.07.1907.

Na enkele jaren praktijk in de gemeentelijke jongensschool te Wetteren, vertrok hij naar het Amerikaans College te Leuven. In 1934 werd hij priester gewijd en week uit naar Californië in Noord-Amerika, waar een oom van hem woonde. Hij werd aldaar pastoor te Riverside. In 1943 ging hij als aalmoezenier bij 't Amerikaans leger en maakte zo de bevrijding van België mee. In augustus 1945 werd hem een militaire medaille toegekend om zijn heldenmoed: hij had een piloot gered uit een brandend neergestort vliegtuig. Na een paar jaar inspecteur te zijn geweest in de scholen voor de families van het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland, keerde hij naar Californië terug en werd er pastoor te Victorville in de 'Appelvallei'. In 1959, ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterschap werd hij plechtig gevierd en door zijn bisschop tot monseigneur gepromoveerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1927

E.H. Maurits Bastien

Geboren te Zulzeke op 11.09.1908. Priester gewijd te Gent op 2 mei 1943. Hij was waarnemend onderwijzer te Oudenaarde-Woeker van 09.01.1928 tot 20.07.1928, te Oudenaarde-Berchem-Neerstraat van 10.02.1930 tot 30.06.1930, te Ruien gemeenteschool van 09.07.1930 tot 19.07.1930 en van 19.01.1931 tot 1.x.1931, te Nukerke aangenomen school van 20.04.1931 tot 31.10.1931 en van 01.11.1931 tot 01.04.1937. Hij deed zijn legerdienst van 31.07.1928 tot 31.08.1929. Hij werd priester gewijd op 02.05.1943 (Beloken Pasen).

Hij werd onderpastoor in de kerk van O.L.Vrouw van Pamele te Oudenaarde (08.05.1943) en onderpastoor te Ronse Sint-Hermes (30.10.1951). Op 14.05.1963 werd hij pastoor te Michelbeke.

IMG 1814

 

 

Diplomajaar 1932n 

E.H. Raymond Beirens

Geboren te Sinaai op 14.101914. Hij volgde in de Normaalschool het voorbereidend jaar en de eerste drie jaren van de opleiding van 1928 tot 1932. Hij deed zijn vierde jaar in Torhout en terzelfdertijd was hij in het Studiehuis van de E. Paters van Scheut aldaar en bereidde zich voor op het misiewerk.

Pater van Scheut, gewijd op 4 augustus 1940 door mgr. Cuvelier. Hij vertrok naar Kasaï (Kongo) in november 1945. In 1946-47 was hij leraar aan de Normaalschool te Tielen (Kasaï). Zijn tweede afreis ging naar de missie van Luluaburg op 11.05.1954 in het Klein-Seminarie Kabue (Luluaburg Kongo).

E.H. Valery Stuyver

Oud-leerling van 1931 tot kerstverlof 1932

Geboren op 01.08.1916

Priester gewijd te Gent op 30 mei 1942

Hij werd onderpastoor te Wichelen op 30.09.1942, te Gent, Sint-Jozef op 11.05.1946 en te Oosteeklo op 31.01.1948.

Op 04.06.1956 werd hij pastoor te Vlassenbroek waar hij ontslag nam op 03.08.1983.

Hij overleed op 17.01.1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diplomajaar 1934

E.H. Albert Verbraeken (missionaris van de Societas Jesu in Indië)

Hij werd geboren te Kemzeke in 1915.

Normalist van 1929 tot 1931, jaar waarin hij overging naar het noviciaat.

Sinds 1947 was hij missionaris van de Societas Jesu in Indië.

Hij overleed in 1972 in Ranchi (Indië)

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1937

E.H. Jozef Faes

Geboren te Rupelmonde op 21.04.1918. Onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool te Rupelmonde van 1937 tot 1941. Aan de plaatselijke K.A.J. en K.S.A. had hij reeds ijverig gewerkt. Studeerde filosofie in Sint-Niklaas (1941-42). Op 13 april 1947 werd hij te Gent priester gewijd en op 20 april 1947 droeg hij zijn plechtige eremis op te Rupelmonde. Hij werd leraar benoemd aan het Aloisiuscollege te Ninove op 22.04.1947. Hij werd directeur van de Lagere Afdeling van het Sint-Maarteninstituut te Aalst in augustus 1952.

IMG 1823

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1940

E.H. Karel Hylebos

Geboren te Geraardsbergen op 16.08.1921

Priesterwijding op 03.06.1950

Was pastoor in Ninove

Overleden op 29.12.1999

E.H. André De Mets (E.P. Albertinus)

Hij werd geboren te Ronse op 09.11.1921. Hij was leerling van het voorbereidend jaar 1935-36. Op Pasen 1936 gaf hij gehoor aan een nog hogere roeping en verliet de Normaalschool. Hij studeerde verder Grieks-Latijnse Humaniora aan het college te Ronse en in 1941 trad hij in het klooster der Paters Minderbroeders te Tielt. Op 28 en 29 december 1947 droeg hij te Ronse twee dankmissen op.

Pater Albertinus is een broer van de onderwijzers Georges (1939), Roger (1942), Robert (1944) en een neef van Roger (1936).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1942

E.H. Hendrik Verwilst

Geboren te Sint-Laureins op 14.03.1923

Priesterwijding op 03.06.1950

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1943

E.H. Roger Van Gasse

Priesterwijding in 1954

Op 08.05.2009 vierde hij zijn 55-jarig priesterjubileum.

 

 

 

 

  

Diplomajaar 1944

E.H Herman Guns (E.P. Dom Chrysostomos) en Serafien Ogiers (E.P. Dom Anselmus)

Beiden legden op 8 oktober 1948 hun eeuwige professie af in de Sint-Pieter en Paulusabdij der Bendictijnen te Dendermonde

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1945

E.P. Edmond Vercruyssen (kloosternaam Ignatius)

Geboren te Sint-Pauwels op 23.01.1923. Stapte over van de Broeders Hiëronymieten naar de Minderbroeders en trad in op 03.04.1946. Nog voor zijn priesterwijding ging hij naar de missie in Kongo. (10.04.1947: tijdelijke geloften; 10.04.1950: eeuwige geloften; 15.02.1953: priesterwijding) Hij heeft in Kongo al die jaren in het onderwijs gestaan. Zijn grote verdienste ligt vooral in Luabo, waar hij gedurende 18 jaar het directeurschap waarnam van de normaalschool die als een de beste in Kongo werd beschouwd. Pater Vercruyssen had af te rekenen met een zwakke gezondheid. Hij leed aan een hartkwaal en liep in Kongo ook malaria op. Hij overleed te Luena (Kamina) op 07.02.1978.

E.P. Paul Witzoreck

Hij werd in het missiehuis te Leuven op Pasen 1953 tot subdiaken gewijd, op 19.07.1953 tot diaken en op 26.07.1957 tot priester.

 

 

 

 *

 

Diplomajaar 1948

E.H. Frans Temmerman

Geboren te Erembodegem op 18.08.1929. In 1954 werd hij priester gewijd. Lees meer op de site: (klik hier)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1949

E.H. Wilfried Lammens

Priesterwijding op 26.08.1956

Op 02.09.1956 droeg hij te Machelen (bij Deinze) zijn eremis op.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1951

E.H. René Vertriest

Priester gewijd in 1957. Hij ontplooide zijn geest en hart verder aan de Leuvense hogeschool, maar hij hoorde duidelijk de roep van de Kerk in nood in Zuid-Amerika. Vol overtuiging trad hij in het Kollege voor Latijns-Amerika. In Venezuela vond hij zijn werkterrein. Hij overleed te Gent op 27.09.1960.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1953

E.H. Daniël Neetesesonne

Priesterwijding op 23.05.1959 te Gent. Op 31.08.1959 werd hij directeur van de basisschool Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. Op 30.04.1960 werd hij onderpastoor te Steenhuize-Wijnhuize, op 16.02.1966 onderpastoor te Gentbrugge Sint-Antonius en op 01.06.1973 onderpastoor te Gent Sint-Martinus. Op 03.10.1982 werd hij pastoor te Gent Sint-Coleta en op 03.05.1988 pastoor te Destelbergen, Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw. Vanaf 03.08.1992 tot zijn overlijden op 06.04.1994 was hij verantwoordelijke voor de contacten met nieuwe christelijke gemeenschappen.

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1957

E.H. Hilaire De Cooman

Geboren te Gent op 14.01.1937. Onderwijzer gediplomeerd in 1957. Intrede in het noviciaat van de E. Paters Scheutisten te Zuur op 07.09.1957. Priester gewijd in 1963.

Lees meer hier.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1959

E.H. Guido Eeckhaoudt

Priester gewijd op 03.07.1965

Lees meer hier.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1974 regenten

E.H. Guy Van der Haegen

Priester gewijd te Gent op 01.01.1978

 

 

 

 

Diplomajaar 1977 regenten

E.H. Patrick D'Haenens

Priester gewijd op 4 juli 1981 in de Sint-Baafskathedraal te Gent

In het najaar van 1982 werd hij verbonden aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas als internaatsbeheerder.

Eind 1998 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de Sint-Jobparochie te Belsele-Puivelde en in mei 2007 kwam daar de Sint-Catharinaparochie van Sinaai bij.

Vanaf november 2012 werd hij ook nog pastoor van Belsele-Centrum en van de parochiewijk Pastoor van Ars in de Watermolenstraat. Hij blijft halftijds in functie als internaatsbeheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1977 regenten  

E.H. Antoon Barbé

Priester gewijd op 4 juli 1981 in de Sint-Baafskathedraal te Gent.

Hij was pastoor in Lede en zondagsonderpastoor in de parochie Sint-Martinus Oordegem.

 

 

Diplomajaar 1980

E.H. Jozef Goethals

Priester gewijd op 7 juli 1984 in de Sint-Baafskathedraal te Gent

 

 

  

Diplomajaar 1982 regenten

E.H. Johnny De Man

Geboren te Zottegem op 02.04.1958. Na het college in Herzele, de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in Limburg terecht gekomen. Eerst in Lommel, nadien in Lanaken om uiteindelijk te belanden in Tongeren. Hij werd op 1 februari 1986 in de kerk van Balendijk door mgr. Paul Scheurs (bisdom Hasselt) tot diaken gewijd en hetzelfde jaar ook tot priester gewijd. Hij is nu pastoor-moderator van Federatie Tongeren Noord, zijnde de parochies Berg, Henis, Neerrepen, Overrepen, Riksingen en 's Herenelderen.

 

 

 

 

 

  

Diplomajaar 1985

E.H. Johan Van Daele

Priester gewijd op 01.07.1989. Hij is nu lid van de parochiale equipe van de parochie Beveren-Zwijndrecht.

Lees meer hier.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1982

E.H. Patrick Van Ingelgem

Hij werd priester gewijd op 5 juli 1986. Na zijn legerdienst (1986-87) werd hij onderpastoor te Gent, Sint-Jozef ( 03.10.1987), onderpastoor in Drongen (03.12.1993) en tevens aalmoezenier OCMW-Gent (01.12.1997) en nadien pastoor in Sint-Amandsberg Oude Bareel (30.12.2004). Hij stond, samen met stichter broeder Godfried van de Broeders van Liefde, aan het begin van Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor: een Gentse thuis voor dak- en thuislozen. Was ongeveer 25 jaar actief in Bloemenstad, de vakantiewerking voor mentaal gehandicapten van Huize Triest.

Hij overleed te Gent op 6 augustus 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1983 regenten

E.H. Eric De Leenheer

Voltooide de Menswetenschappen in 1980. Ging dan naar het Seminarie voor een jaar filosofie. Hij kwam terug naar de Normaalschool en werd in 1983 regent Nederlands-Geschiedenis-Godsdienst.

Priester gewijd op 04.07.1987. Hij werd dan leraar in het College te Lokeren. Daarbij kwamen later nog taken als weekend-medepastoor in de parochie O.-L.-Vrouw-Kopkapel, en lesgever en verantwoordelijke voor de schoolpastoraal in Sint-Theresiacollege te Eksaarde.

Lees meer: klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

  

Diplomajaar 1985 regenten

E.H. Jan Coppens

Behaalde in 1985 het diploma regent Nederlands-Engels aan de Bisschoppelijke Normaalschool. 

Priester gewijd op 01.07.1989.

Lees meer: klik hier.

 

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1988

E.H. Patrick Derde

Priester gewijd op 08.07.1993

Lees meer hier.

 

 

 

 

 

Diplomajaar 1989

E.H. Dick Den Blauwen

Priester gewijd op 03.07.1993

Lees meer: klik hier.

E.H. Peter Kiekens

Priester gewijd op 03.07.1993

Lees meer: klik hier.

 

Diplomajaar 1990

E.H. Luc Mertens

Priester gewijd in Gent op 02.07.1994

Lees meer hier.