• Home
  • Privacyverklaring

Norma-Klasgenoten
Norma-Klasgenoten, gevestigd Moerlandstraat 90 bus 4 te 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.andreasboel.be/normal Moerlandstraat 90 bus 4 9100 Sint-Niklaas Telefoon: 037767027

Andreas Boel is de Functionaris Gegevensbescherming van Norma-Klasgenoten Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Norma-Klasgenoten verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt of in archieven zijn teruggevonden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (o.a. foto's).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Norma-Klasgenoten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrieven (nieuwsberichten - postberichten (nieuwe artikelen/foto's op de site);
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze doelstelling te bereiken: de gedachtenis aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas en aan zijn leraars en oud-studenten levendig te houden;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Norma-Klasgenoten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Norma-Klasgenoten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Norma-Klasgenoten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Norma-Klasgenoten. Een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Norma-Klasgenoten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..