• Home

Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

Hieronder verschijnt maandelijks een kunstwerk en een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Kunstwerk

Kunstwerk 'Aquarel Gooik' van Luc De Smet (O1960)

lucdesmet1

 GEDICHT 

Kindergedicht van Martin De Wilde (O1970)

De koelie penzuviel  (kindergedicht)

De Koelie Penzeviel.   (mededelende toon)

De Koelie Penzeviel.   (verontwaardigde toon... omdat het duidelijk is dat het zinnetje niet wordt begrepen)

De Koelie Penzeviel.    (berustende wijze)

Och, joch!

Ach kindje lief!

Mijn kleine hartendief!

Jij moet heel dringend leren

om juist t'articuleren:

ik leer je wel hoe dat het moet!

Opnieuw! Opnieuw! Oefen maar goed!

De Koelie Penzeviel.   (mededelende toon)

De Koelie Penzuviel.   (verontwaardigde toon... omdat het duidelijk was dat het zinnetje alweer niet begrepen werd)

De Koelie Penzuviel.   (berustende wijze... hopeloos)

Och, joch!

Ach kindje lief!

Mijn kleine hartendief!

Ik snap geen enkel woord,

van wat ik even heb gehoord!

Jij moet heel dringend leren

om juist t'articuleren!

Okee, mijn juffie-mijn!

Ooit zal dat in orde zijn!

Ik oefen nu: "cacao" en "tram",

ik zeg nu "hemd"... en niet meer "hem"!

Ik poets mijn woorden kant en klaar:

"bedélen"... doet geen bedelaar!

Bédelen... veredelen...

benépen... en ganzepèn...

een haan zoekt naar zijn hen...

uit spar groeit nooit een den!

Och, joch!

Ach kindje lief!

Mijn kleine hartendief!

Men schrééf... met "ganzepen"...

een "spar"... noem je geen "den"!

Dus luister goed

en oefen goed,

dan spreek je ooit zoals het moet:

"Hé, 't is de pan!"... en niet de pot!

"Heet... is de pan."... die stond op 't vuur.

Het klinkt wel raar, een beetje zot...

maar bouw met woorden nooit een muur!

De Koelie Penzuviel.   (mededelende toon)

De Koelie Penzuviel.   (verontwaardigde toon... omdat het duidelijk was dat het zinnetje alweer niet begrepen werd)

De Koelie Penzeviel.   (berustende wijze... hopeloos)

Ach, juffie-lief!

Mijn grote hartendief!

Heb jij nog niks begrepen

van deze lettergrepen?

Je moet me niet meer smeken:

'k zal heus wel mooier spreken

en goed articuleren!

Zo zul je heel snel leren:

van Lodewijk De Beduimelde

was 't niet het pààrd dat tuimelde!

Ik spaar nu geit, noch kool:

ooit was een KOE op dool!

Een slang... beet in haar hiel!

DE KOE... LIEP... EN... ZE... VIEL!

Martin De Wilde - onderwijzer 1970

16.02.2003  Aanvullende verbetering19.05.2015

 

Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.