• Home

Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

Hieronder verschijnt geregeld een kunstwerk en een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Het kunstwerk en het gedicht zijn van Hans Schmidt - O1974

Kunstwerk

hans1

 GEDICHT     

 Romakinderen

wij zien ze kijken met ogen vol verwondering

waarin wij vragen lezen die veel te groot zijn voor henzelf

wij pakken heel zorgvuldig elk passend, bruikbaar antwoord in

terwijl we zelf voorbijgaan aan wat klaarheid brengt en zin

in beelden doden media, de hedendaagse hoeren,

de stille kracht die in hun jonge, bange handen wacht

als vanzelfsprekend laten wij begaan, gemakzucht lijkt een ideaal

als iedereen weer arm wordt, dan is de wereld heel sociaal

wie laat z’n stem nog horen doorheen dit dronken, dom lawaai

wie speelt de hond in ‘t kegelspel van macht en te veel rijken

zal het de vreemdeling, de vluchteling, een uitgestoten arme zijn

of rest er toch nog moed in ons in slaap gewiegde bloed

om in hun blik te blijven kijken tot wij gebroken zijn en klein

en dan gewoon durven beamen hoe echt hun bange vragen zijn

Hans Schmidt - onderwijzer 1974

 

Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.