• Home

Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

Hieronder verschijnt maandelijks een kunstwerk, een lied en een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Kunstwerk

'Dark Raye and Honey Cake - Bruno Vergauwen (H1993)

kunstwerk vergauwen

Muziek

'Hope' - Philippe Robrecht (O1987)

GEDICHT 

Gedicht: ‘De stilte' - Jan Derijcke (Hum. 3B 1981-82)

De stilte

Stilte

   is zwijgen,

Stilte

   is een spatie

   tussen woorden,

Stilte

   is alleen zijn.

Stilte

   doet je nadenken,

   over alledaagse dingen,

   over dingen die gaan gebeuren,

   over dingen die gebeurd zijn.

Stilte

   doet je ook inbeelden

   hoe je bepaalde dingen anders gezegd zou hebben,

   wat je gaat antwoorden op die vragen.

Stilte

   doet zoveel...

Jan Derijcke - Hum. 3B - 1981-82

 Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.