Norma-nieuws 6 april 2020

Het coronavirus treft ook onze Normaalschoolgemeenschap.

- Op 29 maart 2020 overleed in het AZ Groeninge te Kortrijk, Leentje Lagae, de moeder van regent Bart (R1980) en onderwijzer Kris Bels (O1981), aan Covid-19. Ze werd enkele dagen voordien, samen met haar man, Daniël Bels, opgenomen in het ziekenhuis. Vader Bels vecht nu nog voor zijn leven.

-0-

- Op 1 april 2020 overleed in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef te Sint-Pauwels Tor Van Peteghem, als gevolg van het coronavirus. Hij werd geboren op 19 februari 1934 in Lokeren. Hij is de vader van Steven, oud-student van de Normaalschool (R1984), en van Geertrui, Krista en Michiel. Aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas behaalde Tor het diploma van onderwijzer in 1954. Hij behaalde tevens aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Gent het diploma van geaggregeerde voor het godsdienstonderricht in het hoger secundair onderwijs. Tor is gewezen godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare School (RMS) te Beveren en het Koninklijk Atheneum te Sint-Niklaas.

Lees meer op de website ‘Norma-Klasgenoten’ https://www.andreasboel.be/normal bij het menu-item ‘Nieuws’.

-0-

- Op 2 april 2020 overleed in het woonzorgcentrum 'Het Hof' te Sint-Niklaas Jozef Van Dooren. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 8 januari 1932. Hij is de vader van Walter, Freddy, Geert en Danny, oud-leerlingen van de Lagere Oefenschool van de Normaalschool, en van Marleen. Jozef Van Dooren was jarenlang een zeer actief lid van het oudercomité van de school. 

Lees meer op de website ‘Norma-Klasgenoten’ https://www.andreasboel.be/normal bij het menu-item ‘Nieuws’.

-0-

- Op 31 maart 2020 overleed thuis onverwacht Suzanne Van der Stricht, oud directrice van Berkenboom Heistraat in Sint-Niklaas en echtgenote van Paul Ruts. Ze werd geboren te Sint-Gillis-Waas op 21 december 1930.