Nieuw boek van Christophe Van Gerrewey:

'Something Completely Different' (Iets heel anders')

boek vangerrewey
Op 2 juli verschijnt bij 'The MIT Press' in Amerika het boek 'Something Completely Different' - Architecture in Belgium - van Christophe Van Gerrewey.

Hoe architectuur in België vanaf het prille begin moderniteit en singulariteit heeft belichaamd.

Sinds de stichting van het land in 1830 is de architectuur in België een uitdrukking van de belangrijkste kwesties van de moderne westerse samenlevingen. In Something Completely Different gebruikt Christophe Van Gerrewey ons klein Europese land als casestudy om meer universele ruimtelijke problemen en gedragingen te beschrijven, te interpreteren en te bekritiseren. In zeven brede essays kijkt hij naar de activiteiten van architecten van de afgelopen twee eeuwen om politieke evoluties, sociale kloven, esthetische overwegingen, huisvesting en planning, transport en infrastructuur, orde en chaos, en cultuur en ecologie beter te begrijpen. Het resultaat is een literaire tekst vol verrassingen en ontdekkingen, die zowel de tekortkomingen als de verdiensten van wat architecten doen laat zien.

Something Completely Different, geschreven als een soort anti-reisgids, eigent zich bepaalde clichés over België toe (Baudelaire noemde Belgische monumenten "vervalsingen van Frankrijk"), schuwt het pragmatisme van de meeste reisgidsen ten gunste van meditatief, essayistisch proza, en onthult ten slotte, op sluwe wijze, dat het onderwerp al die tijd helemaal niet België is geweest, maar eerder de aard van de architectuur.

Het boek heeft 328 pagina's met 76 kleurenillustraties en 19 zwart-witillustraties en kost € 39,95.

*Christophe Van Gerrewey, geboren in 1982, deed zijn lagere schoolstudies in de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool van 1988 tot 1994. Hij werd in 2005 gediplomeerd als burgerlijk ingenieur-architect. Sinds september 2015 is hij professor architectuur theorie aan de universiteit in Lausanne (Zwitserland).

Lees meer over Christophe Van Gerrewey: klik hier.