E.H. Frans Temmerman

Geboren te Erembodegem op 18.08.1929.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1948.

In 1954 werd hij tot priester gewijd en was hij betrokken bij het prille begin van KSA-Erembodegem waar hij proost van werd.

In juli 1959 werd hij superior van het Sint-Maartencollege te Lede.

Is deken en aartsdiaken emeritus van het Sint-Baafskapittel.

Ere-vicaris-generaal van het bisdom Gent.

In 1998 benoemd tot Officier in de Leopoldsorde (KB van 06.10.1998).

In 2009 ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Reymeers, een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods' te Lede en het Geestelijk Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen.

In mei 2009 vierde hij zijn 55 jaar priesterschap.