1958: August Troch ere-voorzitter van de oud-leerlingenbond

Op 11 mei 1958 werd in vervanging van de eminente ere-voorzitter wijlen staatsminister Hendrik Heyman, een van de medestichters van de oud-leerlingenbond, August Troch aangeduid. Hij werd geboren te Gent op 12 december 1883. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1902. Hij was een schitterend student uit de bloeitijd van directeur Amaat Joos, een buitengewoon knap leraar aan het Sint-Barbara-college te Gent, waar hij eens voor zich op de schoolbanken Paul Struye (1896-1974- minister van Staat in 1958) en August De Schrijver (1898-1991 -  minister van Staat in 1948) had, later ministers, alsook de toekomstige Nobelprijswinnaar Geneeskunde in 1938 dr. Corneel Heymans (1892-1968).

Gewetensvol kantonnaal inspecteur en later hoofdinspecteur heeft hij jarenlang op het onderwijs in het Antwerpse zijn stempel gedrukt en bleef hij bovendien getuigen voor zijn Vlaams-christelijke overtuiging en voor zijn pedagogische vorming die hij op de Bisschoppelijke Normaalschool had meegekregen. Geen wonder dat hij in 1938 bij de medestichters was van de oud-leerlingenbond, en er aan hield op elke oud-leerlingendag aanwezig te zijn.

August Troch overleed op 14 augustus 1959. Op de bestuursvergadering van februari 1960 werd rijkstaalinspecteur Paul Rumes als ere-voorzitter verkozen in vervanging van August Troch.