Reglementen

Reglement 2

Reglement uit de jaren 1960

In de studie bij de internen diende je dit reglement 5, 10 of 25 keer over te schrijven als straf... Dit naargelang de subregenten, E.H. Guido Smet en E.H. José Van Impe, hun handen omhoog staken vanop hun 'preekstoel' in het midden van de studiezaal. Twee armen gekruist werd 25 keer pennen...

Reglement

Oud reglement van de Bisschoppelijke Normaalschool.

Het reglement is niet gedateerd.