Overlijden pater dominicaan Peter D'Haese

Pater DHaese
Op 19 februari 2024 overleed te Antwerpen dominicaan en liturgist Peter D'Haese. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie mocht hij liturgie- en sacramententheologie studeren aan het Institut Supérieur de Liturgie in Parijs. Terug in België kreeg hij als algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) de opdracht om de vernieuwing van de liturgie in Vlaanderen in goede banen te leiden. In de jaren onmiddellijk na het concilie, toen de nieuwe liturgische dienstboeken vertaald moesten worden, heeft hij een titanenwerk verricht. Ruim veertig jaar heeft pater D'Haese zich als ICLZ-secretaris met enthousiasme ingezet voor de liturgische pastoraal en vorming in Vlaanderen.

Tijdens de laatste tweejarige kostersopleiding aan de Bisschoppelijke Normaalschool (1972-1974) gaf pater D'Haese de cursus 'Liturgie'.

 

Alfons De Maertelaere, één van de cursisten, schreef bij het overlijden van pater D'Haese, volgende 'herinneringen'.

 

Mooie herinneringen

Pater Peter D’Haese, dominicaan, is enkele tijd geleden overleden. Hij is geboren in 1933. Pater Peter D’Haese was in onze opleiding tot koster-organist, de man van de liturgie. Hij gaf ons twee jaar lang in de kostersschool (1972-74) les in liturgie na al wat liturgische experimenten in de kerken na het Tweede Vaticaans Concilie.

Als we nu hier en daar iets lezen over hem valt het op dat hij van kleinsaf als misdienaar - die bad in plaats van het volk – de liturgie in hart en ziel droeg. Het eerste officieel document van Vaticanum II was de Constitutie over de H. Liturgie. In vele kerken werd het altaar zo geplaatst dat de priester kon celebreren met het gezicht naar het volk. We zijn dat ondertussen al goed gewoon. En nog altijd werkt men aan de liturgie zowel qua vorm als inhoud. De vierende gelovigen van toen zijn allang een nieuwe tijd ingestapt maar de Kerk heeft altijd een beetje retard om te volgen en moet natuurlijk alles nog eens dubbel bekijken.

Dom Ambroos Verheul, een pater-benedictijn, was zijn leermeester en die was ook goed gekend in het college in Asse, waar ik ook heb gestudeerd. Toch mensen met inhoud die enorm veel betekend hebben voor de liturgische werking in de Kerk. Wellicht hebben ze soms gevloekt bij veel gewaagde trukken in onze kerken.

Hopelijk kan het waardevolle van een viering doorstralen naar jonge mensen die op hun beurt, in werkgroepen, hun hart en ziel steken in dit hoogstaand, eenvoudig en diepmenselijk gebeuren waarin de Heer aanwezig komt.

Fons, paasweek 2024

-0-

Peter D'Haese werd geboren te Gent op 21 september 1933. Hij werd geprofest op 8 december 1952 en priester gewijd te Brugge op 21 februari 1959. Hij overleed te Antwerpen op 19 februari 2024.

rouwbrief peter dhaese