E.H. Emiel Steeman

E.H. Emiel Steeman

Geboren te Lokeren op 5 januari 1893

Priester gewijd op 21 mei 1921

Vanaf 15 september 1921 leraar Talen aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

Directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool van 30 december 1931 tot 1945

Was zelf onderwijzer, oud-student van de Bisschoppelijke Normaalschool (diplomajaar 1913)

Was een vroom man.

Werd op 4 oktober 1945 benoemd tot pastoor-deken te Zele.

Op 15 april 1952 werd hij aangesteld als algemeen directeur van de zusters van O.L.Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas.

Overleden te Sint-Niklaas op 8 augustus 1955.

Bij zijn afscheid aan de Normaalschool 

1945steeman
E.H. Emiel Steeman, R.O.L.II, directeur van de Normaalschool, werd op 4 oktober 1945 door Mgr. de bisschop benoemd tot pastoor-deken te Zele. De oud-leerlingenbond wenst haar voorzitter én als oud-leerling van de Normaalschool, én als leraar én bijzonder als directeur van harte geluk bij deze benoeming.

Na in 1913 hier het onderwijzersdiploma behaald te hebben werd E.H. Steeman op 21 mei 1921 priester gewijd. Op 15 september 1921 werd hij leraar benoemd in het Frans en het Nederlands aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Op 30 december 1931 werd hij, bij het heengaan van E.H. Raman als deken naar Nazareth, tot directeur benoemd. In 1937 werd hij leider van E.K.O. en in 1939 diocesaan proost van COV voor Oost-Vlaanderen.

Vierentwintig jaar heeft E.H. Steeman met onvermoeibare priesterijver gearbeid aan de opleiding van honderden onderwijzers. Hartsgrondig danken we hem om zijn grenzeloze toewijding.

Dank aan hem is de Normaalschool uitgebreid en gemoderniseerd. Schildering en meubilering van de kapel, de nieuwe oefenschool, de heerlijke wintertuin, het gebouw van de E. Zusters, de badzaal en de ziekenzaal zijn aan zijn organisatorische geest te danken. Zijn naam blijft onafscheidelijk verbonden aan de stoffelijke en geestelijke opgang van onze Normaalschool, alsook aan de stichting van de oud-leerlingenbond (1938).

                                 "In de hand van God ligt ieders gezag,

                                 Hij verleent de bestuurder zijn aanzien". (Eccli, X, 5)

(Bulletin, 2e jaargang nr. 5)

E-mail