E.H. Roger Beirnaert

 R Beirnaert

Geboren te Antwerpen op 21 november 1925

Lagere school te Antwerpen en in de Broedersschool te Beveren

Gediplomeerd als onderwijzer in 1944 in Normaalschool Antwerpen

Filosofie aan het Klein-Seminarie te Sint-Niklaas in 1945 - Groot-Seminarie te Gent

Priester gewijd in Gent op 1 april 1951

Studies in de pedagogiek aan de Katholieke Universiteit te Leuven, van 1951 tot 1955: licentiaat Pedagogiek

Vanaf 1955 tot 1962 leraar opvoedkunde aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

In 1962 benoemd tot directeur van de normaalschool en vanaf 1964 in part-time verband belast met de oprichting van het Pedagogisch Bureau van het N.S.K.M.N.O.

Werd in 1964 benoemd tot diocesaan inspecteur opvoedkunde

In 1966 benoemd tot secretaris-generaal van het Pedagogisch Bureau van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs van België

Overleden te Zwijndrecht op 11 december 2003

Bij zijn benoeming tot directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool op 8 oktober 1962 door mgr Calewaert.

Geboren te Antwerpen in 1925, behaalde hij aan de Katholieke Normaalschool van deze stad het onderwijzersdiploma. Gedurende een jaar onderwees hij aan de Lagere Aangenomen Jongensschool van Beveren-Waas, waarna hij de seminariestudiën aanvatte. Priester gewijd in 1951, promoveerde hij aan de Leuvense Universiteit tot licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, en tot licentiaat in de Beroepsoriëntering en -selectie. Sedert september 1955 is hij verbonden aan de Bisschoppelijke Normaalschool.

Als leraar Pedagogiek en Didaktiek aan de Lagere Normaalschool heeft hij zich steeds bijzonder beijverd de student-onderwijzer een optimale vorming te geven. Zijn zoeken naar de beste methoden hiertoe, getuigde steeds van oorspronkelijkheid en gedegen verantwoordelijkheidszin. In aansluiting met deze leeropdracht was hij de bezielende supervisor van de Lagere Oefenschool.

Aan de Middelbare Normaalschool doceerde E.H. Beirnaert de Geschiedenis van de Opvoedkunde en de Psychologie.

Zijn leraarstaak was echter nog veel ruimer. Zo doceerde hij eveneens aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Gent. Ontelbare verenigingen hebben hem in de loop der jaren leren waarderen als voordrachtgever, en hebben hem dus 'veel' gevraagd. En het verlof was dan de geschikte tijd om de taak van districtaalmoezenier van de Dienst voor Openluchtkuren van de C.M. te vervullen.

Naast het gesproken woord, het geschreven woord! Vandaar heel wat artikels, stapels boekbesprekingen, heel wat zorgen om de Katholieke Schoolgids, en als lid van de 'Werkgroep voor Psychologie en Opvoedkunde' de publicatie van twee boeken, nl. 'Inleiding tot de Psychologie' en 'Algemene Pedagogiek'.

Deze opsomming van activiteiten geeft ons een benaderend beeld van wat de nieuwe directeur reeds heeft gepresteerd. Zijn intense belangstelling voor opvoedings- en onderwijsproblemen, zijn gedegen vakkennis, zijn werkkracht, bieden ons de waarborg voor zijn toekomstig presteren als directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool.

Wij wensen hem dan ook van harte welkom in de school en de vriendenkring van de oud-leerlingen sluit zich heel graag aan bij de vele gelukwensen die hem van alle kanten zijn toegestuurd. Ook de Oud-leerlingenbond durft evenals het lerarenkorps en de studenten heel veel van zijn leiding verwachten.

(Kasteelgalm, 19e jaargang, nr 3 Kerstmis 1962)

 

Bij zijn afscheid als directeur van de Normaalschool op 13 september 1966


rb2

rb3

rb4

Antwoord van E.H. Roger Beirnaert

rb5

(Kasteelgalm 1966)

 

 

{gotop}

Afdrukken E-mail