E.H. Patrick Derde

Patrick Derde werd geboren te Wetteren op 2 januari 1964.

Hij behaalde zijn diploma van onderwijzer in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1988.

Hij werd in Gent tot priester gewijd op 3 juli 1993.

  Patrick DerdePatrick Derdepriester Derde

 Hij was eerst onderpastoor in Wetteren Centrum, daarna diocesaan proost van K.A.J. en leraar aan het Sint-Theresia-Instituut van Deinze.

In 2001 werd hij pastoor van Bachte-Maria-Leerne en in januari 2008 werd hij als pastoor ingehuldigd voor de parochies Ename, Mater (Sint-Martinus; benoeming 30.10.2007), Nederename, Volkegem Sint-Martinus; benoeming 30.10.2007) en Welden (Sint-Martinus; benoeming 30.10.2007).

inhuldiging P Derde

Artikel Het Nieuwsblad 18 december 2010

Auteur: Paul Darragas

Patrick Derde ziet aantal missen inkrimpen door fusie parochies

'Ik ben pastoor van één parochie met vijf torens'

                       

OUDENAARDE - De parochies Welden en Volkegem hebben een eerste weekend zonder eucharistieviering achter de rug. Beide vormen voortaan een eenheid met Mater, Ename en Nederename en dat heeft drastische veranderingen tot gevolg. Pastoor Patrick Derde heeft de handen vol.

'Bedenk dat ik nooit de ambitie had om voltijds pastoor te worden', fronst Patrick Derde de wenkbrauwen. Zijn pastoraal werk combineerde hij altijd met jeugdwerking. Maar toen hij drie jaar geleden tot pastoor in Mater werd benoemd, kwam daar verandering in. De parochies Mater, Volkegem en Welden had hij al onder zijn hoede en sinds begin december zijn daar Ename en Nederename aan toegevoegd. Omdat ook een pastoor op geen twee plaatsen tegelijk kan zijn, kon het niet anders dan drastisch in het aantal weekendmissen te snoeien.

Verloop

'Ik heb een dubbel gevoel', zegt Patrick Derde. 'Ik troost mij met de gedachte dat ik geen pastoor ben van vijf parochies, maar van één parochie met vijf kerken. Ik besef dat het afschaffen van missen weerstand opwekt. Het is zeker niet evident om het kleine parochiegevoel voor een groter geheel op te geven. Anderzijds vind ik het niet nodig dat elke parochie haar pastoor heeft. Andere scenario's moeten mogelijk zijn. Waarom geen ander soort voorganger zoeken. Ik vind dat een leek, en dat kan ook een vrouw zijn, best een kerkdienst kan verzorgen.'

In Welden en Volkegem werd vorig weekend voor het eerst geen mis opgedragen.

Patrick Derde: 'Maar het was verheugend om vast te stellen dat ik mensen uit beide parochies heb gezien waar wel een dienst was. Er is dus een verloop. Om dat verder te stimuleren, wil ik dat iedereen in elke kerk een herkenbaar gevoel heeft. Daarom wordt in de vijf kerken telkens rond hetzelfde thema gewerkt en dat moet zich ook in de aankleding en de versiering uiten. Welke regeling op feestdagen zal worden getroffen, is nog even afwachten. Overleg met de parochieploegen zal nodig zijn om bijvoorbeeld een beurtsysteem uit te werken.'

Parochiehuis

'Vijf parochies leiden is haalbaar, maar dat heeft zeker ook nadelen. Het was mijn doel om jaarlijks een keer bij alle sociaalculturele verenigingen langs te gaan. Dat zal jammer genoeg niet lukken. Ik stel ook vast dat elke parochieploeg meer potentie heeft dan praktisch te realiseren is. Elk initiatief krijgt evenwel mijn steun. Bijvoorbeeld tijdens de zondagsmis in Ename wordt in de parochiezaal een kindernevendienst gehouden. Kleuters en kinderen tot de eerste graad krijgen dan activiteiten die met het evangelie van die zondag te maken hebben. Als accommodatie en begeleiding verzekerd zijn, mag dat ook best in de andere parochies ingevoerd worden'.

Voorlopig woont Patrick nog in de pastorie in Mater, maar meer dan waarschijnlijk verhuist hij naar Ename: 'Omdat Ename centraler gelegen is en omdat het de bedoeling is om de pastorie in te richten als een parochiehuis, met vaste bemanning en vaste openingstijden. Ik ervaar dat er een grote nood is aan een vast contactpunt.'