Boek van Leo August De Bock: 'Het verhaal van een berging - Burgerparticipatie, het nieuwe normaal?'

Begin januari 2023 verschijnt een nieuw boek van Leo August De Bock* ‘Het verhaal van een berging – Burgerparticipatie, het nieuwe normaal?’ 

Leo De Bock schrijft:

"Het begon met een vraag van NIRAS, de instelling verantwoordelijk voor het beheer van het radioactief afval in België. Meer dan 20 jaar daadwerkelijke, zeer intensieve burgerparticipatie maakt dat vandaag in Dessel en Mol burgers akkoord gaan met de veilige berging van laagradioactief afval op hun grondgebied. Het parcours van NIRAS en twee partnerschappen is uniek en exemplarisch. In dat exemplarische zit een kracht die de essentie van het boek verlegde naar een manier om de democratie te stutten. Die wordt belaagd: in de VS, in Hongarije en laten we er maar niet al te gerust op zijn dat ze bij ons gevrijwaard is. De uitdagingen van een samenleving zijn van langsom complexer - mobiliteit, energie, vergrijzing, vertechnologisering, radioactief afval, ...-, veel burgers zijn hoog opgeleid, mondig, de politiek is vaak onmachtig. Het vertrouwen moet teruggewonnen worden. We hebben een best practice die een haalbare richting aangeeft voor het gezond houden van de democratie: het verhaal van een berging."

boekdebockBij kernenergie hoort nucleair afval, dat honderd-duizenden jaren nodig heeft om zijn radioactiviteit te verliezen. In Dessel en Mol zal dit afval worden opgeslagen. Het verhaal van een berging brengt het verhaal van meer dan twintig jaar studeren en overleggen tussen burgers, overheid en de beheerder van het nucleaire afval, NIRAS. Ze beslissen samen over hoe, waar, wanneer, en tegen welke voorwaarden er een berging kan komen. Ze pionieren voor de rest van de wereld, want zowel het proces als de uitkomst ervan is uniek en exemplarisch.
Het verhaal van een berging
toont aan de hand van een concrete, inspirerende case de mogelijk succesvolle optie aan die burgers, overheden en overheidsinstellingen in de toekomst hebben: eerlijke participatie van burgers over beleid dat hen rechtstreeks aangaat, wars van partijpolitiek en van selectieve belangenbehartiging.
Het radioactieve afval neemt z’n tijd. De geheel veilige, 
bovengrondse berging van laagradioactief afval is een eerste stap naar een transparante oplossing voor wie nu is en meer nog voor latere generaties.

Het boek ‘Het verhaal van een berging – Burgerparticipatie, het nieuwe normaal?’, 176 p., is uitgegeven door uitgeverij Sterck & De Vreese en kost € 24,25.

*Leo De Bock heeft zijn hele opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool naar de humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979). 

Lees meer over Leo August De Bock: klik hier.