Jozef Van Bulck: boekenverzamelaar

Jozef Van Bulck kermisfoto
Joseph Van Bulck werd geboren op 9 februari 1868. Hij volgde lager onderwijs in de Antwerpse stadsschool nr. 2 in de Van Maerlandstraat. Hij eindigde in 1883 als primus van het zevende leerjaar. In 1884 ging hij naar de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd in 1886. Joseph Van Bulck was gedurende zijn hele onderwijsloopbaan onderwijzer in de aangenomen school van de Antwerpse Sint-Jozefparochie.

Voor de vakken Nederlands, Frans en muziekopvoeding had Jozef in de Normaalschool als leraar E.H. Amaat Joos. Deze leraar oefende grote invloed uit op zijn studenten, ook op Joseph Van Bulck. Joseph staat vermeld in de Lijst van de medewerkers aan de publicatie 'Raadsels van het Vlaamsche Volk' van leraar E.H. Amaat Joos. 

Van Bulck Jozef bibliotheek
Kanunnik Jacobs hield de lijkrede bij de begrafenis van E.H. Amaat Joos (zie Bulletin van de Koninklijke Vlaamse Academie, 1937-38). Hij vermeldde daarbij dat E.H. Amaat Joos bij zijn studenten de aandacht vestigde op het nut van een rijke, wel bestuurde boekerij. Jozef Van Bulck heeft die aanbeveling zeker ter harte genomen. Hij verzamelde tijdens zijn leven duizenden boeken die hij kocht in antiquariaten, veilingen en op de Vogelenmarkt. Hij bond een aantal boeken zelf in maar liet de meest waardevolle in winkels inbinden. Hij legde ook een systematische catalogus aan. In zijn huis in de Statiestraat in Berchem maakte hij van twee kamers een grote en een kleine bibliotheek. In elk boek schreef hij met potlood het nummer van het schap waarop het stond. De verwervingsperiode is in grote lijnen te detecteren. In de periode 1875 - 1889 verwierf hij 16 boeken. Hij schreef er een eigendomsmerk in. Hij was toen 7 tot 21 jaar. Daarna deed hij dat niet meer. Zijn eerste boek was zijn Mechelse Cathechismus. Dan volgen prijsboeken van de zondagsschool en de lagere school in Berchem en Antwerpen. Daarna komen de leerboeken uit de normaalschool.

In zijn bibliotheek werden er nog drie gevonden.

In die boeken maakte hij met de pen aantekeningen. Er steken ook losse briefjes met samenvattingen in.

1884 Joos 2
1. JOOS AMAAT. Vlaamsche Spraakkunst. Gent, 1884, 236 blz.

1884 Joos 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1882 Van Beers 2
2. VAN BEERS JAN. Eerste Lees- en Leerboek voor de Studie van den Nederlandsche Stijl. Antwerpen - Gent, 1882, 268 blz.

Het leerboek van Van Beers bevat talrijke uittreksels van Vlaamse en Europese schrijvers. Mogelijk is dat werk voor hem een leidraad geweest voor de keuze van literaire werken in een volgende periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1884 Mathieu 1
3. MATHIEU C.J. Les Grands Faits de l' Histoire Général. Namur, 1884, 418 blz.1884 Mathieu 2

Het leerboek van Mathieu kreeg een merkwaardige extra bescherming. Het is overtrokken met een genaaide katoenen beschutting, die mogelijk werd gemaakt door zijn moeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholiek Onderwijs 1

Katholiek Onderwijs 3

Het maandblad "Het Katholiek Onderwijs", jaargang 1886-1887, dat werd uitgegeven door de professoren van de normaalschool van Sint-Niklaas moet voor hem zeer waardevol zijn geweest. Hij liet het in leder inbinden en de titel en zijn familienaam Van Bulck met gouden letters op de rug aanbrengen. Het is het enige boek waarbij hij dat deed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ledeganck
De  Dichtwerken van K.L. Ledeganck, uitgegeven in Gent in 1883, behoort ook tot zijn allereerste boeken. Wellicht werd het gebruikt in de lessen van E.H. Amaat Joos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1887joos
Jozef Van Bulck bezat nog meerdere boeken van E.H. Amaat Joos, ondermeer diens verzamelwerk over spreekwoorden en uitdrukkingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1882joos1883joos

E.H. Amaat Joos schreef ook enkele novellen onder de schuilnaam A. Seppens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over Jozef Van Bulck: klik hier.

 

 

{gotop}