Diplomajaar 1886

1886klasOn

Eerste rij: 1 2 3 E.H. Isidoor De Sitter, 4 E.H. Amaat Joos, 5 6 7

Tweede rij: 8 9 10 11 12 Theophile Verstraeten, 13 Jan-Baptiste Van Crombrugge, 14

Derde rij: 15 Alphonse Van Daele, 16 Joseph Van Bulck, 17 18 19 20 21

Gediplomeerden

  Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Woonplaats Overleden Plaats
  Bredael Alphonse  17.03.1865  Tielrode  Elversele   1937  
  Bruyns Arthur  18.11.1867  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas  28.12.1942   
  Colpaert Gustave  20.10.1868  Nazareth  Nevele     
  De Block Alphonse 07.07.1868  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  De Smet Jean  02.11.1866  Merchtem  Merchtem  11.03.1919   
  Joos Joseph  18.07.1862  Sint-Niklaas  Sint-Niklaas     
  Stockman Polydore  19.03.1865  Vurste  Vurste     
16 Van Bulck Joseph  09.02.1868  Berchem (A)  Berchem (A)  29.03.1943   Berchem
13  Van Crombrugge Jean-Baptiste  03.06.1868  Strijpen  Bottelare 23.02.1945   
15  Van Daele Alphonse 04.06.1866  Eeklo  Eeklo  05.09.1936   Melden
  Vermeulen Théophile 10.03.1861  Ertvelde  Wachtebeke-Overslag     
  Verstraete Isidore  29.07.1867  Eeklo  Eeklo     
  Verstraeten Théophile 29.07.1867  Beveren-W  Beveren-Waas  1933   Beveren- Waas
  Waterschoot Alphonse  12.08.1863  Borgerhout  Sint-Niklaas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes...

- Alphonse Bredael was onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool van Tielrode van 1892 tot 1927. 

Jozef Van Bulck kermisfoto
- Joseph Van Bulck volgde lager onderwijs in de Antwerpse stadsschool nr. 2 in de Van Maerlandstraat. Hij eindigde in 1883 als primus van het zevende leerjaar. In 1884 ging hij naar de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. De rekening van de derde termijn van het schooljaar 1884-85 bleef bewaard. Zijn ouders betaalden toen 153,45 fr., internaatskosten inbegrepen. Dat was voor hen een grote som geld. Vader Michaël verdiende zijn brood als plafonneur. Hij beëindigde zijn studies aan de Normaalschool in 1886 als primus van de klas. Voor de vakken Nederlands, Frans en muziekopvoeding had hij als leraar E.H. Amaat Joos. Deze leraar oefende grote invloed uit op zijn studenten, ook op Joseph Van Bulck. Joseph staat ook vermeld in de Lijst van de medewerkers aan de publicatie 'Raadsels van het Vlaamsche Volk' van leraar E.H. Amaat Joos. 

Jozef was ook lid van de Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria.

1884 Mariacongregatie A

1884 Mariacongregatie B

Joseph Van Bulck was gedurende zijn hele onderwijsloopbaan onderwijzer in de aangenomen school van de Antwerpse Sint-Jozefparochie. Hij was er collega van Henri Grielens (O1882). Hij overleed op 29 maart 1943.

1943 Van Bulck Jozef

- Jan-Baptiste Van Crombrugge was directeur van de gemeentelijke lagere jongensschool in Bottelare. Hij is de vader van Leon Van Crombrugge (O1926) en van Marcel Van Crombrugge (O1932).

- Alphonse Van Daele is opgegroeid in Eeklo, getrouwd, was hulponderwijzer in Adegem en nadien onderwijzer in Louise-Marie (gehucht van Etikhove). Hij is de vader van Hector Van Daele (O1913) en Leonce Van Daele (O1914).

- Theophile Verstraeten was directeur in Beveren-Waas.