De Bondt Ferdinand

f.de.bondt
Ferdinand De Bondt werd geboren te Sint-Niklaas op 23.09.1923. Zijn middelbare studies deed hij in de Broederschool te Sint-Niklaas. Na zijn studies voor regent, werd hij leraar in Borgloon van 1943 tot 1945, daarna van 1945 tot 1961 in de Broederschool en in de Berkenboom te Sint-Niklaas. Tijdens het schooljaar 1951-52 was hij ook leraar ad interim aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Van 1962 tot 1972 was hij pedagogisch docent aan de Normaalschool van O.L.V. Presentatie te Sint-Niklaas.

Op latere leeftijd behaalde hij in 1956 een licentiaat wiskunde aan de Rijksuniversiteit Gent en in 1957 een licentiaat actuariële wetenschappen en in 1964 een licentiaat economie aan de universiteit te Leuven. Van 1967 tot 1968 maakte hij deel uit van het wetenschappelijk personeel van de KU Leuven.

Reeds in de jaren vijftig was hij actief in de Vlaamse Beweging tot zijn overstap naar de partijpolitiek in 1967. Vanuit zijn engagement werd hij in 1968 gecoöpteerd CVP-senator en dat bleef hij tot in 1991.

f.d.bondt2Het toppunt van zijn politieke carrière bereikte hij in 1977 tot 1979 toen hij in de regering Tindemans staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen werd en mee het Egmontpact moest uitvoeren. Niettegenstaande hij staatssecretaris was schoot De Bondt ongenadig met scherp en op 2 april 1980 stemde hij de ingediende wetsontwerpen weg. Dit dissidente gedrag betekende het einde van zijn politieke carrière. In diezelfde periode begonnen ook de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven in het Waasland vorm te krijgen en werd De Bondt stilaan - ook als regeringslid - de voorvechter van de boerenbelangen in de bedreigde polders.

Na zijn regeringsdeelname bleef hij actief bezig met de polders en het openbaar vervoer en stond hij mee aan de wieg van de actiegroepen die tot vandaag nog steeds vechten voor het voortbestaan van het polderdorp Doel.

Op 90-jarige leeftijd overleed hij te Beveren op 22.02.2014.