1850-1873 De Normaele School in de Kalkstraat

In 1839 werd in de Ankerstraat, onder de vleugels van het Klein Seminarie, het Sint-Jozef-Instituut opgericht met 2 afdelingen: op 2 juli 1839 de 'Bisschoppelijke Kweek- of Normaleschool' met een 30-tal studenten en in oktober een 'Franse' school met pensionaat en externaat. In 1940 werd hieraan een 'Model-' of Oefenschool toegevoegd.  De superior van het Klein Seminarie, kanunnik Pieter Willems, werd tevens bestuurder van deze afdelingen. In 1840 werd e.h. Lieven Van Boxelaere aangesteld als afzonderlijk directeur voor de normaalschool en de Franse school. Later, op 2 september 1868, werd de normaalschool losgekoppeld van het Sint-Jozef-Instituut en werd het een zelfstandige school onder leiding van e.h. Louis De Brabander.  

 

School 1850De Normaele School in de Kalkstraat
Het leerlingenaantal van de verschillende afdelingen steeg en wegens plaatsgebrek werd in 1850 de normaalschool met 40 studenten overgebracht naar een oud fabrieksgebouw in een dreefje in de Kalkstraat. De studielokalen bestonden uit 2 klaslokalen van 21 m2 en 24 m2, een studiezaal van 101 m2, 3 muzieklokalen van 17,5 m2, 15 m2 en 7,25 m2, een leeslokaal van 22,5 m2 en een spreeklokaal van 27 m2

Er waren 2 slaapruimten van 152 m2 en 108 m2, een verpleegzaal van 20 m2, twee kleedkamers van 36 m2 en 33 m2, een refter van 68 m2 en 2 keukenlokalen van 19,50 m2 en 16 m2

Verder was er nog een bureau en een slaapkamer voor de directeur, een kamer voor de provisor, een kamer voor de knechten en 4 kamers voor de huisbewaarder. Hiermee moest men het doen.

 

1850BNSNormaalschool in Kalkstraat (Collectie K.O.K.W.)
Tegen 1868 was het aantal normalisten gestegen naar 77. Het gebouw was dus veel te klein geworden en voldeed niet meer aan de behoeften voor een degelijk normaalonderwijs. E.H. directeur Louis De Brabander schrijft hierover in de Kronijk van de Bisschoppelijke Normaalschool: "C'était  là plutôt un enchaînement d'étables qu'une maison d'éducation; en réalité, c'était une ancienne fabrique qu'on avait approprié tant bien que mal à sa nouvelle destination".

 

Er werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. In 1871 werd ze gevonden aan de toenmalige rand van de stad. In de nog aan te leggen Kasteelstraat werd een akker gekocht en werd de eerste steen gelegd van de nieuwe schoolgebouwen. Op 13 oktober 1873 werden ze feestelijk ingehuldigd. 

(Dirk De Waele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerarenkorps 1851

normaeleschool1851
Lerarenkorps 1852 

normaeleschool1852

Lerarenkorps 1861

normaeleschool1861a

normaeleschool1861b

Lerarenkorps 1862

normaeleschool1862a 

normaeleschool1862b

Lerarenkorps 1863

normaeleschool1863a

normaeleschool1863b

Lerarenkorps 1864

normaeleschool1864a


 normaeleschool1864b

Lerarenkorps 1865

normaleschool1865a

normale school1865b{gotop}