Postberichten 8 mei 2019

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 9 april 2019

- Het gedicht ‘April in Parijs’ van Paul Cleempoel (O1957)(klik hier)

- Overlijden Jozef Van den Broeck (O1954)(klik hier) en oud-leraar Jos De Rudder (klik hier)

- Eerste schilderij van ‘Het zwarte gat’ (Hubert De Smet O1958)(klik hier)

- 1894: Diefstal in de Normaalschool (klik hier)

- 1982: Interview met E.H. Ignace De Sutter (klik hier)

- 1902: Viering Slag der Gulden Sporen (klik hier)

- 1898: Eeuwfeest Boerenkrijg (klik hier)

- 1956: Herinneringen aan de Bisschoppelijke Normaalschool (klik hier)

- Stan Van Loon (O1965): 73 en voor de klas (klik hier)

- Wintertuin: kunsthistorische betekenis (klik hier)

- 1912: Kerkwijding (klik hier)