23 mei 1912 Kerkwijding

Donderdag 23 mei 1912 was heel de Kasteelstraat gepint en gevlagd om mgr. Stillemans te verwelkomen die de nieuwe kerk van de jongensnormaalschool kwam inwijden

Die kerk, gebouwd in gotische stijl, is een nieuw bewijs van de goede smaak en de kunst van de heer Valcke, bouwmeester in Ledeberg.

De plechtigheid begon om 9 uur en de indrukwekkende stilte ervan werd van tijd tot tijd onderbroken door schone kerkgezangen, die onder de kundige geleide van kanunnik Van de Watteyne, uitgevoerd werden.

Z.E.H. Kan. Serraris - door wiens toedoen al zoveel schoons en goeds verricht is in onze bisschoppelijke gestichten - had de eer de eerste het H. Misoffer op te dragen in de nieuw gewijde kerk. Hij werd hierin bijgestaan door twee oud-leraars: E.H. Verstraeten, bestuurder van het Sint-Josephgesticht te Sint-Nikolaas en E.H. P. Morre, onderpastoor te Aalst.

Het was schoon om zien hoe oud-professors en vrienden van 't gesticht met de tegenwoordige professors ervan en de tweehonderd twintig leerlingen rond hun eerbiedwaardige bisschop geschaard stonden en, als uit één hart aan God vroegen dat het katholiek onderwijs van Oost-Vlaanderen nog lange jaren in de handen zou blijven van de zo wijze als verdienstelijke bestuurder, kanunnik Amaat Joos.

Na de kerkelijke plechtigheid ging monseigneur - de onvermoeibare - heel vriendelijk om met de leerlingen die hem geestdriftig begroet hadden, en bezocht dan de ruime en welingerichte lokalen. Deze zijn waarlijk prachtig. Ook heeft monseigneur niet geaarzeld, in 't openbaar zijn tevredenheid er over uit te drukken en eens te meer de verdiensten te erkennen van kan. Joos met hem geluk te wensen voor zijn schone en prachtige veranderingen.

(Bron: De Gazette van het Waasland van 26 mei 1912)