E.H. Ignace De Sutter

I De Sutter

Geboren te Gent op 5 juli 1911

Priester gewijd op 22 mei 1937

Van 1946 tot 1968 leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

In 1964 benoemd tot diocesaan inspecteur muzikale opvoeding in het normaalonderwijs

Van 1968 tot 1977 docent hymnologie aan het Leuvense Lemmensinstituut

Overleden te Belsele op 10 augustsus 1988

Ignace De Sutter: Wase figuur 1981

"Na de vieringen van vorig jaar dacht ik dat het nu welletjes was geweest. Toch ben ik blij dat een schoolvos deze bekroning mag krijgen".

Dat was de commentaar van Ignace De Sutter toen hij vernam dat hij door de leden van de Wase Persclub tot Wase figuur 1981 was verkozen.

Die twee zinnetjes typeren hem: uit het eerste spreekt bescheidenheid (maar niet té...); uit het tweede blijkt hoe hij, langs zijn neus weg en met de nodige humor, toch nog eens onderstreept dat hij trots is gebleven op wat een flink deel van zijn rijke leven heeft gevuld: het omgaan met jonge mensen en met muziek (welke van die twee heeft er het meest toe bijgedragen hem jong te houden?)

Deze uitverkiezing plaatst Ignace De Sutter in de rij van 'Wase Figuren' waartoe ook behoren: Karel Aubroeck, Anton Van Wilderode, Leo Vercruyssen en Daniël Evrard.

De viering, in de vorm van een Academische Zitting op het Sint-Niklase Stadhuis, ging door op 13 maart 1982, met als gastspreker professor Paul Schollaert van het Lemmens-instituut, en Anton Van Wilderode.

Lees ook: Ten huize van...

Lees ook: Liber Amicorum

Lees ook: Mgr. Calewaert

Lees ook: E.H. De Sutter 70 jaar

Lees ook: 1982 - Interview met Ignace De Sutter

overlijdensbericht i desutter.tif