Professor Ignace De Sutter zeventig jaar

ids70 uitn
Een stralende dag, stralende gezichten.

Zo zou je de sfeer van die zondag 5 juli 1981 kunnen samenvatten. Althans voor de honderden vrienden en kennissen die door hun aanwezigheid in de Sint-Trudo-abdij te Malle wilden getuigen van hun waardering en sympathie voor het werk en de persoon van professor Ignace De Sutter.

'Sutterken' - met dat ietwat familiair maar toch erg respectvolle diminutief spreken hele scharen oud-leerlingen sedert jaar en dag over hem -  werd die dag gevierd naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag.

foto ids liberamE.H. Jozef Sterck, mgr. Vandenberghe, bisschop van Antwerpen, E.H. Ignace De Sutter, mgr. De Kesel, hulpbisschop van Gent, E.H. Anton Van WilderodeHet werd een heel waardige en toch ook heel gemoedelijke viering: een eucharistieviering in concelebratie met de bisschop van Antwerpen en de hulpbisschop van Gent; homelie door vriend Anton Van Wilderode. Nadien academische zitting met door vriend Jef Sterck een toespraak die heel weinig academisch en dus meer dan de moeite van het beluisteren waard was. Wie alle onderhuidse zinspelingen begreep kon zich kostelijk amuseren.

Bij het einde van de viering werd aan de gevierde één (1) Liber Amicorum aangeboden. Wie de voorgeschiedenis daarvan kent, weet waarom hier de nadruk op 'één' wordt gelegd...

Wie nog eens ten overvloede bevestigd wil zien hoeveel respect en sympathie de unieke figuur van Ignace De Sutter geniet, hoeft enkel maar de lijst van medewerkers en voor-intekenaars te overlopen.

Een monument!

'Kasteelgalm' sluit zich, ongetwijfeld in de naam van alle oud-leerlingen, heel graag aan bij de menigvuldige heilwensen die de feesteling werden toegestuurd.

Nog heel veel jaren, meneer De Sutter!

('Kasteelgalm', herfst 1981)

 

 

 

 

 

 

 

dank ids

 

 

 

 

{gotop}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{gotop}