Paul De Smet

p desmetkl
Paul De Smet behaalde het diploma regent wetenschappen aan de Bisschoppelijke Normaalshool in 1957.

Hij werd leraar aan de middelbare oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas vanaf 2 september 1957.

In 1983 werd hij licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen aan de Handelshogeschool te Antwerpen. Van dan af gaf hij les in de hogere cyclus van de Humaniora Economie en Maatschappelijk en Economische Problemen.

Bij zijn zilveren jubileum: 25 jaar leraar in de Bisschoppelijke Normaalschool in 1982

Geboren te Vrasene op 3 augustus 1936

Sint-Jansplein 13 te Sint-Niklaas

Gehuwd met Thérèse De Wolf

Vader van Tom, Kaatje, Lieve en Nele

Secundaire studies in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas en regentaat in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

Onderwijst sinds 1957 wiskunde en economie in de 3des.

Als de plezantste karwei thuis je middagdutje is, ligt het nogal voor de hand dat je een hekel hebt aan de vaat. Zo ook met Paul. Na zijn lievelingsmaaltijd (konijn op grootmoeders wijze en 'n pintje) moet Thérèse hem helemaal niet in de keuken verwachten.

Sport en hobby overlappen elkaar volledig voor Paul: tweemaal voetbal. In dezelfde lijn ligt trouwens het vak dat hij het liefst zou geven buiten wiskunde en economie: sportinitiatie, vooral dan om buiten te zijn. De aandachtige lezer van deze rubriek zal al gemerkt hebben dat de collega's als alternatieve bezigheid een beroep vermelden dat enigszins te verenigen is met hun hobby of vrijetijdsbesteding. Als je weet dat Paul liefst schrijnwerker zou zijn als hij niet in het onderwijs stond, dan zal het ook voor jou een hele opgave zijn het verband te leggen. Zijn voorkeurlectuur is 'De Standaard', favoriete muziek bestaat uit oudere schlagers, en de vakantie brengt hij het liefst door met zijn gezin in een chalet in Spanje of Zuid-Frankrijk.

In de laatste kwarteeuw zijn vooral twee zaken veranderd: de afstand tussen de leraars en de leerlingen, en de gebouwen. De jeugd aanvaardt nu ook moeilijker gezag dan vroeger. Anderzijds komen 'onhandelbare' studenten nu veel minder voor.

De prettigste ervaringen uit zijn loopbaan zijn het bouwkamp in Tunesië en in de tweede plaats de korpsfeesten. De minst prettige ervaring had hij toen hij moest les geven aan zijn eigen zoon. Waar heeft Tom dat verdiend?