Overlijden Norbert Goossens

n goossens2
Op 29 mei 2014 overleed te Sint-Niklaas oud-onderwijzer Norbert Goossens, gediplomeerd in 1954 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 30.03.1935.

Hij was jarenlang, van 1958 tot 1989, onderwijzer in de Lagere School van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas.

Norbert was de stichter en grote bezieler van het Watermolenscholenvoetbaltornooi in Sint-Niklaas. Dit tornooi vond oorspronkelijk plaats op de terreinen aan de Watermolendreef, maar was ondertussen al vele jaren verhuisd naar de Meesterstraat. De scholen van Groot-Sint-Niklaas namen steevast deel met de leerlingen tussen 9 en 11 jaar. Vorig jaar vond de laatste editie plaats.

Het tornooi en Norbert waren een begrip geworden in Sint-Niklaas. Het had in de vele jaren een knappe reputatie opgebouwd waardoor vele bekende gezichten uit de voetbalwereld de revue als eregast passeerden.

n goossens

Norbert Goossens, 1935-2014, is niet meer. 
Toch nog onverwacht is hij heengegaan. 
 
Wij onthouden van Norbert zijn meesterlijk les geven in onze lagere school van 1958 tot 1989. Vooral de kinderen van het derde leerjaar heeft hij bekoord met zijn enthousiasme en zijn inzichten. Vertellen kon hij als geen ander, kunst en vooral tekenen en schilderen waren zijn passies. Zijn bordschema’s waren stuk voor stuk juweeltjes en 
zijn schoonschrift werd gehanteerd om menige klasplaat met methode D’Haese over heel het Vlaamse land te verspreiden. 
Hij was de perfecte mix van streng optreden en kindvriendelijke omgang. Hij was ook streng voor zichzelf, goed was nooit goed genoeg. Waar het moest, stak hij een tandje bij en zijn levensstijl bleef hij steeds trouw. 
Meester Goossens was dan ook in zijn tijd een begrip, het College waardig. 
Hij was stichter en bezieler van het Watermolentornooi. Met man en macht zette hij zich jarenlang in om dit tornooi te laten uitgroeien tot een feest. In de paasvakantie was er steevast een afspraak met hem voor onze voetbalploeg van het eerste en tweede leerjaar en de ploeg van het derde en vierde leerjaar. 
(Uit 'Echo', juninummer 2013-14 van de Lagere School Sint-Jozef-Klein-Seminarie)

 

 

 

{gotop}