Walter Van Hecke: kunstschilder

vanhecke100
vanhecke18Walter Van Hecke uit Stekene werd geboren te Sint-Niklaas op 28 april 1960. Na een verblijf in de Koninklijke Cadettenschool in Lier, deed hij de laatste twee jaar van zijn humaniorastudies (Menswetenschappen) in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas (1977-79). Van 1980 is hij consulent/bewegingsverantwoordelijke bij de Christelijke Mutualiteiten. Bij het CMO volgde hij bedrijfsbeheer en een opleiding elektronica. Hij is ook 'Holistisch consulent bio-energetische therapievormen, specialisatie Hypnotherapie'. Hypnotherapie leerde hij in 2007 aan de 'National Guild of Hypnotists' in de USA en bij Naturopathica (beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire en alternatieve methodes in de hulpverlening). Hij verdiepte zich verder in 'Jungian Psychoanalysis' en 'intuïtieve en energetische bewustwording'. Sinds 1 september 2015 volgt hij de hogere graad schilderkunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK Sint-Niklaas), afdeling Sint-Gillis-Waas.

Hoe het allemaal zo verlopen is vertelt hij zelf op zijn website 'W'alternatief'.

"Reeds vroeg werd ik ondergedompeld in de westerse wetenschap, cultuur, kunst en godsdienst. Mij voldeed het echter niet! Ik had zo een vermoeden dat er meer was tussen hemel en aarde en ging op zoek naar alternatieven. En... dat doe ik nog steeds. Alleen ligt nu de nadruk op creativiteit en kunst.

In de jaren '70 vond ik enkele werken in het Nederlands van grote filosofen (Marx, Bakoetin, Hegel, Nietzsche...) en psychologen (Freud, Jung...). De meeste werken over alternatieve, niet gangbare methoden vond je enkel in het Engels of het Duits. Toch heb ik me toen met veel inzet en moeite doorheen vele boeken kunnen worstelen over experimentele psychologie, godsdienst, yin en yang, tai chi, chakra, meditatie... Ik vond er inspiratie en begon te experimenteren. Met wisselend succes. Ik beoefen sindsdien verschillende gevechtskunsten en -sporten waarin ik de 'wetten' van Yin en Yang in de praktijk toepas en 'aan den lijve mag ervaren'.

Tijdens mijn opleiding elektronica en mijn werkzaamheden in die sector (TV, radio, video...) kreeg ik o.a. te maken met energie, frequenties en interferenties. Ik zag verbanden en trok parallellen tussen elektronische en menselijke processen. Ingewikkelde theorieën wou ik herleiden tot eenvoudig werkbare methoden. Yin en Yang was terug aan de orde....

In mijn job als consulent merk ik dat men bij patiënten dikwijls enkel de klacht behandelt terwijl men weing of niets aan de oorzaak doet. Dit kan ik niet aanvaarden, omdat ik zie dat zieke mensen niet de benadering krijgen die ze verdienen en dikwijs geen adequate oplossing voor hun probleem bekomen.

De onderlinge samenhang in mens en wereld wekte mijn interesse en maakte mij tot aanhanger van het Holisme. (Het woord 'holisme' stamt af van het Griekse woord 'holon'. Dit betekent 'heel'. Een synoniem is 'alomvattend'. Holisme is een filosofie, levensvisie of levenovertuiging. Er wordt darbij van uitgegaan dat alles met elkaar verbonden is.) Mocht de hulpverlener de patiënt holostisch benaderen en weten hoe lichaam en geest elkaar beïnvloeden dan is de kans groot dat aan de oorzaak kan gewerkt worden en daardoor ook de klacht verdwijnt. Door kennis van die mechanismen kunnen eveneens veel klachten worden voorkomen en zullen we tenslotte gezonder leven.

Tijdens mijn studies hypnose, hypnotherapie, bio-energetica en chakra maakte ik opnieuw kennis met en verdiepte ik me in verschillende alternatieve methoden. Soms moeilijk wetenschappelijk te bewijzen of aan te tonen hoe het werkt, maar... het werkt, en daar gaat het om.

Ik ben van jongsaf creatief bezig met schrijven, fotografie, tekenen en schilderen. Wegens wat tekortkomingen bij het schilderen van een panorama van Oostende, schreef ik me in bij de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, afdeling schilderkunst. Deze oude prille liefde wordt mijn nieuwe passie. Ik voel het."

Bekijk hieronder enkele werken van Walter Van Hecke.

Walter Van Hecke schildert onder het pseudoniem 'W.Alter'. 'To alter' heeft in het Engels verschillende betekenissen. In het Nederlands wordt dat: passend maken, herscheppen, veranderen, vermaken, instellen, kenteren, wijzigen, stereliseren en castreren. Het is die zin dat je zijn pseudoniem mag interpreteren.

"De laatste tijd vertrek ik bij de meeste werken van een bepaalde realiteit, soms van een foto die me ergens aanspreekt of iets met me doet, soms van een beeld in mijn hoofd. Op dat moment weet ik nog niet wat ik met die afbeelding wil gaan doen. Zolang ik aan een schilderij bezig ben laat ik me in een vorm van trance leiden door mijn onderbewuste en ontstaat er iets nieuws vanuit mezelf.

Het resultaat kan zelfs helemaal afwijken van het originele beeld en wat ik daarbij voelde. Zo was ik begonnen met de OLV-kerk van Sint-Niklaas en het schilderij eindigde in een vulkaan in het water. De afbeeldingen hierbij maken duidelijk wat ik bedoel.

olvkerk

vanhecke30
Dit gaat gepaard met heel wat emotie: aarzeling en angst, falen en vluchten, woede en liefde... Geheel afhankelijk van wat ik op de weg in mijn onderbewuste tegenkom en wat ik toelaat."

Over 'Energie' (Yin en Yang, frequenties, chakra's), 'Trance' (medidatie, hypnose), 'Weerbaarheid' (eigenwaarde, zelfvertrouwen) en 'Creativiteit' lees je nog heel wat meer op zijn websites.

 Bekijk hieronder enkele werken van Walter Van Hecke

vanhecke02De heilige drievuldigheid

Portretten

Schilderijen - reeks1

Schilderijen - reeks 2

Schilderijen - reeks 3

Tekeningen