Postberichten 29 juni 2021

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 28.05.2021

- Kunstwerk ‘Aquarel Gooik’ van Luc De Smet (O1960) (klik hier)

- Kindergedicht ‘De koelie penzuviel’ – Martin De Wilde (O1970) (klik hier)

 - Overlijden Dirk Bracke (H1968) (klik hier) Herman Carlier (O1956) (klik hier), kanunnik Paul Van Paepegem (klik hier)

- Hobby’s & Talenten: Jan Lampaert: heemkundige (O1983) (klik hier)

- ‘Religieus atheïsme’ nieuw boek van Erik Meganck (klik hier)

- Bekende oud-leerling: Dirk Dobbeleers (O1981) (klik hier)

- Vermelding leraars Hugo Schietecat (klik hier), Marie-Christine Fivez (klik hier), Jan Van Uytvange (klik hier), Mia Daneels (klik hier)

- Kunsttentoonstelling 8: groepstentoonstelling (klik hier)

- Aanpassing cv van subregent E.H. Alfons Heirbaut (klik hier)

- Weetjes over gediplomeerde onderwijzers diplomajaren 1981 (klik hier) en 1982 (klik hier)

- Identificaties groepsfoto Humaniora menswetenschappen schooljaar 1975-76 (klik hier)

- Identificaties groepsfoto onderwijzers diplomajaren 1937 (klik hier)  - 1941 (klik hier) - 1950 (klik hier)

- Zomerfeest Lagere Oefenschool Hoge Kouter 1977: aanvulling: foto van voetbalploeg lagere oefenschool (klik hier)