Hugo Schiettecat

h schietecatzwx
Hugo Schiettecat werd geboren te Zele op 23.08.1959. Hij behaalde het diploma Nederlands - geschiedenis - godsdienst aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1979. 

Hij werd leraar Nederlands, geschiedenis en godsdienst in de lagere cyclus van de humaniora van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas tot 1988. Daarna werd hij ook leraar aan het SJKS College te Sint-Niklaas. 

In 1991 stapte hij over naar Pius X in Zele. Hij startte er als leraar en werd in 1997 onderdirecteur. Op 31 augustus 2020 ging hij met pensioen als pedagogisch directeur van de eerste graad van OLVI-Pius X.