1979: Poëziehappening in de Normaalschool

In 1979 nam Frank Pollet, hij was toen nog student aan het regentaat van de Normaalschool, het initiatief te starten met een poëzietijdschrift 'Vers'. Hij kreeg hiervoor de medewerking van Guido Colpaert, Dirk Hennebel en Freddy Van Hove, allen leraars aan de Bisschoppelijke Normaalschool. 'Vers' werd opgericht als reactie tegen de gang van zaken in 'Poëziekrant', dat op een bepaald moment geen gedichten meer publiceerde, enkel nog recenties en interviews. 'Vers' was een tegengewicht met een tijdschrift dat enkel gedichten publiceerde.

De redactie van 'Vers' organiseerde geregeld poëzieavonden en die vonden gewoonlijk plaats in de Bisschoppelijke Normaalschool. De eerste grote 'Poëziehappening' had plaats op 12 oktober 1979.

versFrank Pollet werd in 1980 gediplomeerd als regent Nederlands, Engels, Geschiedenis.