7 februari 2017

Postberichten

De aanvullingen op de website 'Norma-Klasgenoten' sinds 7 januari 2017.

- Het gedicht van de maand: Ik - Ernst Vinqueer - Humaniora 3B schooljaar 1985-86 (klik hier)

- Ghislain Van Royen (O1936) een lucide honderdjarige (klik hier)

- Klasfoto 4e leerjaar lagere oefenschool, schooljaar 1908-09 (klik hier)

- Foto onderwijzend personeel: - gemeentelijke lagere school Sint-Gillis-Waas, schooljaar 1969-70 (klik hier)

                                              - lagere school Hollebeek Temse, schooljaar 1988-89 (klik hier)

- Overlijden Emiel Broekaert (O1949)(klik hier), André De Backer (O1964)(klik hier), Marc Baecke (H1972)(klik hier) en André Fruithof (R1954)(klik hier)

- Info en bidprent van Omer Denolf (O1897)(klik hier) en leraar Felicien Vandenbossche (klik hier)

- Hobby's & Talenten: Willy Keymeulen (O1958): moerbeibomen (klik hier)

- Aanvullingen bij Benny Verheyen (O1958)(klik hier)

- Update overlijdens onderwijzers diplomajaren 1958 (klik hier) en 1959 (klik hier)

- Oefenschoolonderwijzers: reünie 4 februari 2017 (klik hier)

- Aanvullingen bij tentoonstelling Walter De Bock (O1956)(klik hier) en (klik hier)

- CD-voorstelling Ludo Vandeau (Ludo Vandenbroeck)(H1980)(klik hier)

Geregistreerde bezoekers van de website ontvangen deze 'Postberichten' automatisch in hun mailbox.