E.H. Felicien Vandenbossche

1946 voorganger van Ignace De Sutter

vdb
Geboren te Ronse op 31 maart 1903

Priester gewijd op 24 september 1927

Vanaf 27 september leraar in Aalst aan het Sint-Maartensinstituut

Van 5 januari 1929 leraar in Deinze aan het Sint-Hendrikscollege

Van 21 augustus 1934 leraar in de Franse taal (3e en 4e norm.) en in de muziek aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, alsook leraar aan de Bisschoppelijke Kosterschool tot 1946 (voorganger van E.H. Ignace De Sutter)

Vanaf 3 augustus 1946 aalmoezenier in Oostakker van de broeders O.L.Vrouw van Lourdes

Vanaf 13 januari 1956 pastoor van de parochie O.L.Vrouw ter sneeuw te Destelbergen. 

Hij vierde in 1977 zijn gouden priesterjublileum.

Overleden te Destelbergen op 17 maart 1988

Bij zijn afscheid aan de Normaalschool 

Vanaf 1934 heeft prof. Vandenbossche zich met al zijn rijke talenten van geest en hart gegeven aan de vorming van de onderwijzers en kosters. Niet min dan vijfenveertig kosters en honderden onderwijzers, thans binnen en buiten ons bisdom werkzaam, kunnen getuigen van zijn onverdroten ijver voor de muziek, zijn algehele toewijding aan de normalisten. E.H. Vandenbossche was niet alleen een flink leraar, maar bovendien een begaafd comonist. Talrijke mottetten, verschillende liederen, waaronder '12 Kinderliederen' voor het onderwijs, K.A.J. en V.K.A.J.liederen, het lied voor gewest KSA_Waasland, heeft hij op de normaalschool getoonzet.

Dankbaar zullen de oud-leerlingen hun oud-professor en koordirigent blijven gedenken. Niet enkel genoot hij de algemene sympathie van zijn directeurs, collega's en studenten, maar velen zullen in stille dankbaarheid, van zijn bezieling voor het opvoedingswerk en de kerkdienst iets blijven bewaren in hun leven...

(Bulletin, schooljaar 1946 - 3e jaargang - nr 3)

bidprentf.vandenbosche-5

 

 

{gotop}

 

 

 

{gotop}