Lerarenkorps 1841

E.H. Pieter Frans Willems, superior

E.H. Lieven Van Boxelaere, directeur

E.H. Augustus Dionisius Martinus De Haerne, regent der Studies en professor van de Engelse taal

E.H. Bruno Van Den Steene, professor van pedagogie, 2e jaar

E.H. J. Van De Velde, professor van pedagogie, 1e jaar

E.H. Eduardus F. Van De Vijvere, professor van de Zang en Orgel

E.H. Franciscus Xaverius C.J. Ciamberlani, professor van de Franse taal

E.H. Theodoor De Groote, professor van het Geschrift

Lerarenkorps 1842

E.H. Pieter Frans Willems, superior

E.H. Lieven Van Boxelaere, directeur

E.H. Bruno Van Den Steene, professor van pedagogie, 2e jaar

E.H. J. Van De Velde, professor van pedagogie, 1e jaar

E.H. Eduardus F. Van De Vijvere, professor van de Zang en Orgel

E.H. Franciscus Xaverius C.J. Ciamberlani, professor van de Franse taal

E.H. Adolphus Eduardus Geirnaert, professor van de Franse taal

E.H. Theodoor De Groote, professor van het Geschrift

Lerarenkorps 1851

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur en professor van pedagogie

E.H. Petrus L. Stillemans, professor godsdienst,  geschiedenis en aardrijkskunde

E.H. Emilius Desiderius Maria Van Besien, professor van de eerste afdeling, van de Reken- en meetkunde

E.H. E.B.F. Gryspeert, professor van de tweede afdeling, van muziek en orgelspel

E.H. C.L. Goethals, professor van de fysica

E.H. Theodoor De Groote, professor van het Geschrift

Lerarenkorps 1852

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur en professor van pedagogie, geschiedenis en natuurkunde

E.H. E.B.F. Gryspeert, professor van de eerste afdeling, van godsdienst, muziek en orgelspel

E.H. J. Van Heteren, professor van de tweede afdeling, en van de reken- en meetkunde

E.H. J. Tagon, professor van de tekenkunst

E.H. Theodoor De Groote, professor van het Geschrift

E.H. J. De Ryck, surveillant

F. Van de Velde, oppermeester van de Modelscholen

A. De Baets, oppermeester van de Modelscholen

Lerarenkorps 1861

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur

E.H. C.C. Verschueren, professor van de Vlaamse Taal, van Rekenkunde en Pedagogie

E.H. F. Van der Naillen, professor van Godsdienst, van hoogste Afdeling van de Franse Taal, van Aardrijkskunde en Geschiedenis

E.H. P.J.M. Van Besien, professor van Natuurlijke Wetenschappen, Letterkunde, Boekhouden en Bestuurlijke Rechten

J. Van Ruyssevelt, professor van de laagste Afdeling van de Franse Taal en Aardrijkskunde

J. Rumes, professor van muziek

J. Tahon, professor van Tekenkunst

Lerarenkorps 1862

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur

E.H. C.C. Verschueren, onderdirecteur, professor van de Vlaamse Taal en van Pedagogie

E.H. G. Lefrancq, professor van Mathesis en Koophandel

E.H. A. Van Haute, professor van de Franse taal, Geschiedenis en Godsdienst

E.H. P.J.M. Van Besien, professor van Natuurlijke Wetenschappen

J. Van Ruyssevelt, professor van Geschrift

J. Rumes, professor van muziek

J. Tahon, professor van Tekenkunst

M. De Windt, professor van muziek

C. Van Damme, professor van Muziek

Lerarenkorps 1863

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur

E.H. C.C. Verschueren, onderdirecteur, professor van de Vlaamse Taal en van Pedagogie

E.H. G. Lefrancq, professor van Mathesis en Koophandel

E.H. A. Van Haute, professor van de Franse taal, Geschiedenis en Godsdienst

E.H. P.J.M. Van Besien, professor van Natuurlijke Wetenschappen

J. Van Ruyssevelt, professor van Geschrift

J. Rumes, professor van muziek

J. Tahon, professor van Tekenkunst

M. De Windt, professor van muziek

Lerarenkorps 1864

E.H. Bruno Van Den Steene, directeur

E.H. C.C. Verschueren, onderdirecteur, professor van de Vlaamse Taal en van Pedagogie

E.H. G. Lefrancq, professor van Mathesis en Koophandel

E.H. A. Van Haute, professor van de Franse taal, Geschiedenis en Godsdienst

E.H. P.J.M. Van Besien, professor van Natuurlijke Wetenschappen

J. Van Ruyssevelt, professor van Geschrift

J. Tahon, professor van Tekenkunst

J. Rumes, professor van muziek

M. De Windt, professor van muziek

Lerarenkorps 1865

E.H. Kan. Bruno Van Den Steene, directeur

E.H. C.C. Verschueren, onderdirecteur, professor van de Vlaamse Taal en van Pedagogie

E.H. G. Lefrancq, professor van Mathesis en Koophandel

E.H. A. Van Haute, professor van de Franse taal, Geschiedenis en Godsdienst

E.H. P.J.M. Van Besien, professor van Natuurlijke Wetenschappen en Burgerrechten

J. De Puysseleyr, professor van de Franse Taal en van Geschrift

J. Tahon, professor van Tekenkunst

J. Rumes, professor van Muziek

G. Duriez, professor van Gymnastiek

Lerarenkorps rond 1900

leraars 1900
 

Schooljaar 1942-43

personeel 19  -

Eerste rij: 1 E.H. Jan De Venter, 2 E.H. Felix Van Wymersch, 3 E.H. Felicien Vandenbossche, 4 E.H. Frederik Spittaels, 5 E.H. Emiel Steeman, 6 E.H. Emiel Ivens, 7 E.H. ? 8 E.H. Frans De Bruyn 9 E.H. Gustaaf Van de Merlen,

Tweede rij: 10 E.H. Paul Verbeke, 11 André Van de Walle, 12 E.H. Frans De Wilde,  13 August Wouters 14 E.H. ? 15 E.H. Marcel Ascoop, 16 Jozef De Clippeleir, 17 E.H. Henri Ongenae, 18 René Schietse, 19 E.H. Omer Van Remoortel, 20 Jozef Hellemond.

Schooljaar 1947-48

1947Leraarsn

1 André Van de Walle, 2 E.H. Paul Verbeke, 3 Frans Bossaert, 4 Jozef Hellemond, 5 E.H. Ignace De Sutter, 6 E.H. Richard Weemaes, 7 E.H. Tony Werckers, 8 E.H. Gustaaf Van der Merlen, 9 E.H. Jan De Venter, 10 E.H. Marcel Vermussche, 11 E.H. Raphaël Windey.

Schooljaar 1949-50

1950Leraars

Eerste rij: 1 Jozef Hellemond, 2 E.H. Eduard De Witte, 3 4 Julien Dhont

Tweede rij: 5 E.H. Marcel Vermussche, 6 André Van de Walle, 7 E.H. Marcel Ascoop,  8 E.H. Jan De Venter, 9 E.H. Richard Weemaes, 10 Frans Bossaert, 11 E.H. Igance De Sutter, 12 E.H. Henri Ongenae, 13 E.H. Raphaël Windey.

Schooljaar 1951-52

Onderw pers 19  -

Eerste rij: 1 E.H. Raf Windey, 2 E.H. Ignace De Sutter, 3 E.H. Jan De Venter, 4 E.H. Richard Weemaes, 5 E.H. Marcel Ascoop, 6 E.H. Henri Ongenae, 7 E.H. Robert Cromphout,

Tweede rij: 8 E.H. Antoon Van Haele, 9 Frans Bossaert, 10 E.H. Marcel Vermussche, 11 Jozef Hellemond, 12 E.H. Eduard De Witte, 13 André Van de Walle, 14 E.H. Alfons Pilaete, 15 E.H. Karel Hylebos, 16 E.H. Jan De Beule.

1962 Bezoek aan koolmijnen Waterschei

 1962leraarswaterscheni

1 Jan De Beul, 2 André Beghyn, 3 Hector Colpaert, 4 Paul De Smet, 5 Pol Verstraete, 6 E.H. Eduard De Witte

Schooljaar 1972-73

Moerzeke05021973Studiedag voor alle leraars middelbare afdeling te Moerzeke op 05.02.1973.

1 Ulrik Wauters, 2 Robert Mossu, 3 Maurice Tachelet, 4 Herman Van de Voorde, 5 E.H. Raf Leys, 6 Leo De Meulenaer, 7 E.H. Georges Stuyts, 8 Jeannine Tassijns, 9 Gaston Clippeleyr, 10 Alfons Verhelst, 11 Walter Cools, 12 Guido Colpaert, 13 Paul De Meulenaer, 14 Boudewijn Dhondt, 15 E.H. Emiel Van Hecke, 16 E.H. André Van Duyse, 17 Paul Desmet, 18 Piet Eeckhout, 19 Guido Goedemé, 20 Hector Colpaert, 21 E.H. Guido Smet, 22 André Schepens, 23 Guido Van den Wijngaert, 24 Luc De Rijck, 25 Amedee De Smet, 26 Marc Van Beeck, 27 E.H. Georges Van Driessche, 28 E.H. Ludwig Heyde, 29 E.H. Johan De Baere, 30 Patrick Roose, 31 Gwijde Steel, 32 Hugo Van Droogenbroeck, 33 Walter Van Belleghem, 34 Guido Verstraeten, 35 Michel Roose, 36 Jozef De Cock, 37 E.H. Alfons Pilaete, 38 E.H. Hugo Verbeke, 39 Andreas Van Peteghem, 40 Hugo De Beuckeleer, 41 André Beghyn, 42 Herwig Van Pottelberghe, 43 Leo Geerinck 44 Guido Roels, 45 Jacques Meganck.

Schooljaar 1983-84

Humaniora

1983-84persHum

Eerste rij: 1 Luc De Rijck, 2 Freddy Van Hove, 3 Amedee De Smet, 4 Jacques Meganck, 5 E.H. Eduard De Witte, 6 Elisabeth Vermeulen, 7 Linda Crommar, 8 Annemie Van Den Camp, 9 Walter Cools,

Tweede rij: 10 Paul Van Dam, 11 Koen De Meester, 12 Ingrid De Keyser, 13 Kathleen Mels, 14 Herman Schack, 15 Dirk De Jaeck, 16 Dirk Hennebel, 17 Freddy Cloet, 18 Hugo Schiettecat, 19 Erwin De Ridder,

Derde rij: 20 Rudy Van Acker, 21 Guido Verstraeten, 22 Alfons Verhelst, 23 Patrick De Coninck,

Vierde rij: 24 Leo Geerinck, 25 Rik Verniers, 26 André Beghyn, 27 Patrick De Reyck, 28 Robert De Geest, 29 Paul De Smet, 30 Kris Soetens, 31 Jozef De Cock, 32 Marc Van Beek.

Schooljaar 1983-84

Humaniora en Pedagogische Onderwijzers

1983-1984 persBNS
Eerste rij: 1 Luc De Rijck, 2 Goedele Wymeersch, 3 Amedee De Smet, 4 Jacques Meganck, 5 E.H. Eduard De Witte, 6 Elisabeth Vermeulen, 7 Linda Crommar, 8 Annemie Van Den Camp, 9 Walter Cools,

Tweede rij: 10 Freddy Van Hove, 11 Paul Van Dam, 12 Maurits Tachelet, 13 Koen de Meester, 14 Rudy Van Acker, 15 Ingrid Dekeyser, 16 Guido Verstraeten, 17 Kathleen Mels, 18 Alfons Verhelst, 19 Herman Schack, 20 Patrick De Coninck, 21 Dirk De Jaeck, 22 Dirk Hennebel, 23 Freddy Cloet, 24 Jan Van Rossom, 25 Hugo Schiettecat, 26 August Van Acker, 27 Erwin De Ridder, 28 Walter Van Belleghem,

Derde rij: 29 Boudewijn Dhondt, 30 Leo Geerinck, 31 Rik Verniers, 32 André Beghyn, 33 Patrick De Reyck, 34 Robert De Geest, 35 Paul De Smet, 36 Kris Soetens, 37 Jozef De Cock, 38 Marc Van Beek,

Vierde rij: 39 Theo Vervondel, 40 Ulrik Wauters, 41 Paul De Meulenaer, 42 Leo De Meulenaer, 43 Gaston Clippeleir, 44 Jules De Beule.

Schooljaar 1983-84 - onderwijzersopleiding

1983-84LNS

Eerste rij: 1 Theo Vervondel, 2 Maurits Tachelet, 3 Amedee De Smet, 4 August Van Acker, 5 E.H. Eduard De Witte, 6 Paul De Meulenaer, 7 Gaston Clippeleir, 8 Jacques Meganck,

Tweede rij: 9 Eddy De Munter, 10 Leo De Meulenaer, 11 Hugo De Beuckeleer, 12 Jan Van Rossom, 13 Jules De Beule, 14 Goedele Wymeersch, 15 Annemie Van Den Camp, 16 Boudewijn Dhondt.

Schooljaar 1985-86

BNSpersoneel
December 1986

 

 1 Paul Van Dam 2 Ulrik Wauters 3 Robert De Geest 4 Guido Goedemé 5 E.H. Eduard De Witte 6 Amedee De Smet 7 André Beghyn 8 Robert Mossu 9 Guido Van den Wijngaert 10 Maurice Tachelet 11 Gerrit Heirman 12 Rik Verniers 13 Eric Rombaut 14 Kris Soetens 15 E.H. Paul Van Puyenbroeck 16 Dirk De Waele 17 Herman Van de Voorde 18 Freddy Van Hove 19 Herman Schack 20 Christiane Beck 21 Herwig Van Pottelberghe 22 Linda Crommar 23 Ingrid Dekeyser 24 Guido Roels 25 G Verwilligen 26 Jean-Paul Geysen 27 Erwin De Ridder 28 Ivan De Baere 29 Jules De Beule 30 Hugo Schiettecat 31 Hugo De Beuckeleer 32 Walter Van Belleghem 33 Paul De Meulenaer 34 Patrick De Coninck 35 Alfons Verhelst 36 Leo De Meulenaer 37 Leo Geerinck 38 Patrick De Rijck 39 Dirk Hennebel 40 Jozef De Cock 41 Luc Cortebeek.

1991 - Afscheidsreceptie van Guido Goedemé en Greet Colaert aan de Bisschoppelijke Normaalschool

afsch13

Ontvangst...

1 Michel Roose 2 E.H. Eduard De Witte 3 Guido Goedemé 4 Magda Van den Bergh 5 Marianne Ivens 6 Jacques Van Holen 7 Lutgarde Blommaert 8 Ivo De Boeck 9 Lieve Heylen 10 Eric Wauters 11 Pol Cuvelier
1 Magda Van den Bergh 2 Pol Cuvelier 3 Greet Colaert 4 Marianne Ivens 5 Lutgarde Blommaert 6 Ivo De Boeck 7 Lieve Heylen

Danken...

afsch3a
Directeur Michel Roose


afsch5a
Paule Bosch

afsch10a
Maurits Tachelet

1 Magda Van den Bergh 2 Guido Goedemé 3 Greet Colaert 4 Pol Cuvelier
1 Magda Van den Bergh 2 Guido Goedemé
1 2 Claire D'Hooghe 3 Guido Goedemé
1 Greet Colaert 2 Pol Cuvelier
1 Greet Colaert 2 Claire D'Hooghe
1 Greet Colaert 2 Paule Bosch

 

Receptie

Reeks 1

1 Guido Van den Wijngaert 2 Maurits Tachelet 3 Leo De Meulenaer 4 Guido Roels 5 Roger Van den Berge 6 Jacques Meganck 7 Carlos Martens
1 Claire D'Hooghe 2 Magda Van den Bergh 3 Gertjan De Smet 4 Guido Van den Wijngaert 5 Leo De Meulenaer 6 Bernadette Coupé
1 Andrea Jacobs 2 Guido Goedemé 3 Sander Van Acker
1 Magda Van den Bergh 2 Guido Goedemé 3 Greet Colaert 4 Pol Cuvelier 5 Guido Van den Wijngaert
1 Michel Roose 2 Magda Van den Bergh 3 Maurits Tachelet 4 Greet Colaert 5 Pol Cuvelier
1 2 Piet Eeckhout 3 Martine Nijs 4 5 Jos De Rudder 6 Claire D'Hooghe 7 Berlinde De Meyer 8 Annemie Van Bocxlaer
1 Carlos Martens 2 Roger Van den Berge 3 Ivo De Boeck 4 Romain Thys 5 Annie Stamper 6 Leo De Meulenaer 7 Willem Christiaens 8 9 Martine Nijs

 

Reeks 2

1 Marianne Ivens 2 Jules De Beule 3 Erik Pinoy 4 Jacques Van Holen 5 Paule Bosch
1 Piet Eeckhout 2 E.H. Roger Van den Berge 3 Claire D'Hooghe 4 Martine Nijs 5 Willem Christiaens 6 7 Eddy Van Hoye 8 Guido Goedemé
1 Jacques Meganck 2 Maurits Tachelet 3 4 Magda Van den Bergh 5 E.H. Eduard De Witte 6 Leo De Meulenaer 7 8 Bernadette Coupé 9 Pol Cuvelier 10 11 Carlos Martens 12 13 Greet Colaert 14 15
1 Martine Nijs 2 Marianne Ivens 3 Willem Christiaens 4 Ilse Van Steelandt 5 6 Michel Roose 7 Paule Bosch 8 Annemie Van Bockxlaer 9 Claire D'Hooghe 10 E.H. Roger Van den Berge 11 Walter Van Belleghem 12 E.H. Eduard De Witte 13 Eddy Van Hoye 14 Piet Eeckhout 15 Andrea Jacobs 16 Jacques Meganck 17 Magda Van de Bergh 18 Gertjan De Smet 19 Guido Goedemé 20 21
1 Ivo De Boeck 2 Michel Roose 3 4 Monique Pensaert 5 Andrea Jacobs
1 Romain Thys 2 Annie Stamper 3 Christiane Fauconnier 4 Lieve De Pauw
1 Annemie Van Bocxlaer 2 3 Martine Nijs 4 Willem Christiaens
1 2 Greet Colaert 3 Paule Bosch 4 5 Theo Vervondel 6 Gertjan De Smet
1 Erik Pinoy 2 Jacques Van Holen 3 Marianne Ivens 4 Greet Colaert 5 Jules De Beule
1 Guido Goedemé 2 Lieve De Pauw

 

Reeks 3

1 Guido Goedemé 2 E.H. Eduard De Witte
1 Walter Van Belleghem 2 Lieve Heylen
1 Claire D'Hooghe 2 Magda Van den Bergh 3 Gertjan De Smet 4 Guido Van den Wijngaert 5 Leo De Meulenaer 6 Bernadette Coupé
1 Magda Van den Bergh 2 Bernadette Coupé 3 4 E.H. Eduard De Witte 5 Claire D'Hooghe 6 Paule Bosch
1 Magda Van den Bergh 2 Bernadette Coupé 3 Claire D'Hooghe
1 Eddy Van Hoye 2 3 Michel Roose 4 Guido Goedemé 5
1 Guido Roels 2 3 Monique Pensaert 4 Andrea Jacobs
1 2 Gertjan De Smet 3 Theo Vervondel 4 Michel Roose
1 Theo Vervondel 2 Martine Tritz 3 Annemie Van den Camp 4 Walter Van Belleghem
1 Jacques Meganck 2 Maurits Tachelet 3 Magda Van den Bergh 4 Guido Van den Wijngaert 5

Schooljaar 1991-92 - Humaniora

1991-92pers hum

Eerste rij: 1 Amedee De Smet, 2 Robert Mossu, 3 Els Verleyen, 4 Paul De Meulenaer, 5 Chris Dhondt, 6 Jacques Meganck, 7 André Beghyn,

Tweede rij: 8 Paul Van Dam, 9 Els Maes, 10 Bart De Schutter 11 Geert Maes, 12 Dirk De Waele, 13 Carine Ingels, 14 Daisy Meiresone, 15 Myriam Van Goethem, 16 Pol Verstraete, 17 Jozef De Cock,

Derde rij: 18 Marc Van Beek, 19 Guido Verstraeten, 20 Herman Schack, 21 Freddy Van Hove, 22 Herwig Van Pottelberghe, 23 Robert De Geest, 24 Rik Verniers, 25 Kris Soetens,

Vierde rij: 26 Sander Van Acker, 27 Paul De Smet, 28 André Schepens, 29 Patrick De Coninck, 30 Harry Coeck, 31 Hugo De Beuckeleer, 32 Dirk Hennebel, 33 Erwin De Ridder.

 Uitstap Amberloup 22 oktober 1997

Uitstap van enkele gepensioneerde leraars met hun dames naar Amberloup waar Amedee De Smet hoofdleider was van een CM-kamp.

1997amberloup

 1 Marcella (mevr. De Baere), 2 Christiane Van Houtte (mevr. Roose), 3 Hilde Vermeulen (mevr. Van den Wijngaert), 4 Lucrèce (mevr. Beghyn), 5 André Beghyn, 6 Jacqueline Van Peteghem (mevr. Tachelet), 7 Imelda Moris (mevr. Amedee De Smet), 8 E.H. Georges Stuyts, 9 Ivan De Baere, 10 Guido Van den Wijngaert, 11 Maurits Tachelet, 12 Frans Bossaert, 13 Walter Van Belleghem, 14 Hector Colpaert, 15 E.H. Eduard De Witte, 16 Amedee De Smet.