Postberichten 1 april 2022

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 28.02.2022

- Kunstwerk: aquarel ‘Disconnected’ van Gustaaf Van der Biest (O1970) (klik hier)

- Gedicht: ‘aan mijn kleine prins’ van Paul Vincent (O1987) (klik hier)

- Overlijdens: Ernest De Maesschalck (oud-voorzitter oudercomité lagere oefenschool) (klik hier)

- Uitbreiding: foto’s 1974: oud-leraars (klik hier)

- Hobby’s & Talenten:

                 Paul Vincent: dichter (O1987) (klik hier)

                 Lieven De Bondt (R1988) (klik hier)

                 Karl Baert: inspecteur, docent, koorleider en veel meer (O1987) (klik hier)

- Aanvulling ‘Anekdoten’ (klik hier)

- Rouwprentje Frans Luyckx (O1925) (klik hier)

- Aanvullende identificaties regenten wetenschappen diplomajaar 1980 (klik hier)

- Weetjes onderwijzers diplomajaar 1987 (klik hier)

- Prospectus Aangenomen Bisschoppelijke Normaalschool voor Jongelingen 1916 (klik hier)

- Rekening en bulletin 2e halfjaar schooljaar 1916-17 (klik hier)

- E.H. Arthur Scheiris: dichter van ‘O kruise, de Vlaming) (oud-leraar) (klik hier)