Postberichten 11.05.2020

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 22.04.2020

- Gedicht ‘Vlinder’ van oud-leraar Jos De Rudder (klik hier)

- Kunstwerk: ‘Moerbeiboom’ uit 1981 van Robert Wuytack (O1953) (klik hier)

- Overlijden oud-lerares Marleen Forrier (klik hier)

- Uitspraken van oud-leraar Maurits Tachelet (klik hier)

- 1986: het boekje ‘Reynaerde den vos’, geschreven door de leerlingen van het 4e leerjaar wijkschool en knap geïllustreerd door Guido Vergauwen. (klik hier)

- Proclamatie kostersschool 1974 (klik hier)

- Erekaarten Humaniora 1966-67 (klik hier)

- Prospectus 1966 Bisschoppelijke Normaalschool (klik hier)

- Oud-leraar Leo De Meulenaer wordt 80! (klik hier)

- Schetsboekje Urbain Marin in coronatijd (klik hier)

- Abel Van Lancker (O1932): toneelschrijver (klik hier)

- Onderwijzers 1954 - reünie 1961 (klik hier)

- Omer De Dier (O1934): jeugd- en toneelschrijver (klik hier)