Omer De Dier: jeugd- en toneelschrijver

Omer De Dier werd geboren te Denderhoutem op 9 juli 1915, meer bepaald in het huis van advokaat De Backer, de bekende medewerker van priester Daens, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Iddergem. Hij was leerling aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove, daarna behaalde hij het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1934. Hij werd onderwijzer in Iddergem vanaf 1939, waar hij woonde, later in Denderleeuw tot 1968 toen hij het onderwijs verliet. Onderwijzen betekende voor hem het volledig inzetten van zijn ganse persoonlijkheid. Hij schreef boekjes voor de eerste lezertjes over kabouter- en dierenverhalen, zoals 'Kwiek, de nieuwsgierige kabouter' (1955; uitgeverij Altiora Verbode), 'Hoe Baziel de ezel burgemeester werd (1960) en het boekje 'Het aapje Sim' dat in 1961 bekroond werd met de Provinciale Prijs voor letterkunde van Oost-Vlaanderen. Hij schreef 7 jeugdboeken.

Zijn onderwijsopdracht bood hem de gelegenheid de typische Vlaamse volksmens te observeren, hetgeen leidde tot een sterk relativerende visie op de mens en de maatschappij.

Hij debuteerde in 1945 met kunstkritische bijdragen en was redacteur van tijdschriften 'Nieuw gewas', 'Pedagogische Periodiek' en 'Contact'.

Als schrijver schreef hij onder de naam 'Omar Robinon'. Hij schreef vooral toneelstukken, 13 in het totaal. Zijn toneeldebuut dateert uit 1966 met 'Het Rad van Avontuur' dat ondanks het enthousiasme van het pubiek geen onverdeeld gunstige kritiek oogstte.

Zijn toneelstuk 'De nauwe kamer' (eenakter) werd bekroond met de Paul De Montprijs 1973. Het werd o.a. opgevoerd door het Nieuw Vlaams Toneel (NVT De Waag).

1975liedekerke2Het toneelstuk 'Souvenir uit Liedekerke' uit 1974 betekende zijn definitieve doorbraak.1978liedekerke
Het werd vaak opgevoerd door toneelgezelschappen: 'Nieuw Vlaams Toneel De Waag' (1975), 'Kunst en Vreugd' Hooglede' (1978), 'Koninklijk Wijnegems Toneelgezelschap' (1978), 'Toneelgezelschap Godsheide' (1982), 'Nieuw Zingems Toneel' (1983), 'Toneelgezelschap De gebroken Spiegel Bellegem' (1985), 'Dorpstheater Dotas Astene' (1989).

 

 

Het werk van Robinon straalt een Vlaamse bewogenheid uit. De Vlaamse zaak zag hij steeds als een strijd op sociaal- en cultureel vlak. 1984dakbewonersEen idee dat tenslotte tot uiting komt in zijn massa- en openluchtspel 'De baanbreker' met de gebroeders Daens als centrale figuren (1974). Toen in 1974 in Aalst plannen waren om er een voorstelling van te brengen kwam er verzet tegen een volkse evocatie van de daensistische strijd en de sociale ellende van toen en het project ging niet door.

Vermelden we nog andere toneelstukken van Omar Robinon: 'Café Paula', 'Aards gemis', 'Tony & Alice' (eenakter 1973), 'De kortste verhalen van...' (1974), 'De gebroken kan' (1975), 'Kamers' (3 eenakters: 'De laatste trap'; 'Het vonnis'; 'Nette kamers' - 1981), 'Balans van een huwelijk' (1977), 'De koorddanser' (1978), 'Hitler in Vlaanderen' (1983 - psychologische triller), 'In de gunst van de generaal' (volkse satire), 'Met God in de wachtmaker', 'Het vonnis' (eenakter - drama).

Voor 'De dakbewoners' (1982 - realistisch drama) kreeg hij een eervolle vermelding in de Visser-Neerlandiaprijs 1982 en de Premie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Omer Robinon gebruikte het theater als middel tot het confronteren van de toeschouwer met levenssituaties die verhelderend en bevrijdend kunnen inwerken en tot bewustwording willen leiden.

Omer De Dier schreef ook 2 dichtbundels. Het gedicht 'Mei 1940' schreef hij toen hij het verhaal vernam dat na het doorknippen van telefoondraden van het Engelse leger tussen Ninove en Aalst er drie verdachte boeren gruwelijk werden neergeschoten.

                    Mei 1940 

                    Wat ook

                    beesten gaan voor

                    een boer staat op

                    beweiden en maaien

                    en hij maaide

                    soldaten in grachten

                    afgestemd op leven en dood

                    verbeten de noodlottige uren.

                    De boer

                    had niets op

                    met die kant

                    en maaide.

                    Met het gras

                    sneed z'n zeis

                    een verbindingsdraad af

                    Tegen de wassende schietwilg

                    sneden soldaten

                    de levensdraad van de boer af.

 

Omer De Dier overleed op 18 april 1998 in Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem.

In Denderleeuw werd een straat nam hem genoemd: Omar Robinonstraat.