Postberichten 23.12.2019

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 27.11. 2019

- Gedicht ‘De dichter’ van Bernadette Coupé, oud-lerares (klik hier)

- Kunstwerk: ‘Communicant’ van Jan Stremes (H1981) (klik hier)

- 1918: attest van oefenlessen in de Oefenschool (klik hier)

- 1884: Congregatie van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerheiligste Maagd Maria (klik hier)

- 1970: Tussendoortjes fotoreeks van leraars - foto’s werden verkocht voor Broederlijk Delen (klik hier)

- Hobby’s & Talenten: Dirk Bosschaert (H1988) (klik hier), Martin De Wilde (O1970) (klik hier)

- 1980: gewestelijk voetbaltornooi Vrij Basisonderwijs (klik hier)

- Overlijden Freek Neirinck (R1970) (klik hier) - E.H. kanunnik Frans Temmerman (O1948) (klik hier)