Fossiel

Van de zon verwijderd

ingemetseld door de tijd

geplet tussen de bladen

van de steenkalender

era’s overgeslagen

laat staan een mensenleven .

In de aarde bewaarde

afdruk, als edelsteen

kostbaar gevat

gekoesterd en gefolterd

gaandeweg uitgemergeld

ontdaan van uiterlijk

uitgekleed tot op het bot .

Vermolmde ruimtetijd

wormgaten naar de toekomst

van het verleden; holten

voor herinnering en dromen .

Sprakeloos ideogram

zonder hoorbare woorden

verstilde ijskreten .

Jos De Rudder - 01-05-2000