Piet Van Avermaet

piet van avermaet
Piet Van Avermaet werd geboren te Duffel op 19.03.1958. Hij behaalde het diploma van onderwijzer in 1978 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

p van avermaet
Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer. Nadien studeerde hij toegepaste taalkunde en specialiseerde hij zich in tweede taalverwerving en taal assessment. Hij werd professor doctor aan de Universiteit van Gent en doceert ‘multiculturalisme studies’, 'meertaligheid in onderwijs' en 'taalbeleid'. Zijn expertise en onderzoeksinteresses omvatten  o.a. meertaligheid in onderwijs, kasarmoede en sociale ongelijkheid in onderwijs, taalbeleid en -praktijk in onderwijs, taalbeleid in contexten van (sociale) inclusie, taalassessment, diversiteit en inclusie, integratie en participatie, discriminatie in onderwijs, migratie. Hij werd directeur van het Gentse ‘Steunpunt voor Diversiteit en Leren’ (SDL), dat institutioneel verbonden is met de universiteit Gent en valt onder de vakgroep taalkunde. SDL doet onderzoek naar (omgaan met) diversiteit in lerende omgevingen. Het ontwikkelt ook instrumenten en geeft vorming en coaching.

Lees meer over:Piet Van Avermaet