Willy Braekman

Willy Braekman werd geboren op 4 oktober 1931 te Sint-Lievens-Houtem. Zijn vader Georges was er onderwijzer en zijn twee ooms waren eveneens onderwijzers in de buurt. Reeds als tiener trok Willy geregeld naar Gent. Begeleid door zijn vader die lokaal-historicus was, bekwaamde hij er zich in de archiefdepots en de universiteitsbibliotheek in het ontcijferen van oude geschriften. Hij schreef daarover: "Vader was een archiefman. Hij publiceerde regelmatig over lokale historie in plaatselijke kranten. Al jong mocht ik met hem mee als hij naar de archieven in Gent ging. Die expedities waren voor mij het summum van genot. Vader op zijn ouderwetse fiets, ik als zijn enige zoon, die alles voor hem was, op een fietsje er achteraan. Boterhammen mee in vetvrij papier, zo ging het dan richting Gent, een kilometer of dertig fietsen. Nooit zal ik de overweldigende indruk vergeten die de Gentse archieven als kind op me maakten: de plechtige, bijna gewijde stilte die er heerste, al die in mijn ogen oude mannetjes die er achter stapels papieren en dikke boeken zaten en dan de speciale geur die er hing. Ik ruik die nog. Mijn leven werd doordenkt van geschiedenis. Van mijn moeder hoorde ik prachtige verhalen over haar tante die graaljuffrouw was, een benaming die je beste kunt vertalen met overste, in het begijnenklooster in Aalst. Dat was een brok geschiedenis, zo'n eeuwenoude kloostergemeenschap."

De ontreddering in de Tweede Wereldoorlog noopte Willy in dezelfde Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas als zijn vader en ooms een diploma te zoeken. Hij behaalde er het diploma van onderwijzer in 1950 en het diploma van regent Letteren in 1953. 
Met het diploma van regent gaf Willy les in een Technische School te Gent. Eer- en weetgierigheid dreven hem naar de universiteit. Hij gaf part­time les en volgde intussen colleges aan de universiteit van Gent. Hij studeerde Germaanse Filologie en promoveerde op een doctoraal proefschrift over Shakespeares Titus Andronicus in 1967. Van 1969 tot 1992 was hij gewoon hoogleraar Engelse literatuur aan de Katholieke Universiteit Brussel. Hij beschouwde de wereld ruim en richtte in 1980 een Onder­zoekscentrum voor Middeleeuwse en Renaissance-literatuur op, met een eigen reeks publicaties, Scripta betiteld. Met medewerkers in binnen- en buitenland liet hij in een tijdsspanne van tien jaar vijfentwintig delen verschijnen, waarvan hij er ruim drie vijfde voor zijn deel nam. 
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde heeft hem bekroond met de prijs Cultuurgeschiedenis en heeft hem de Leonard­ Willemsprijs toegekend voor de periode 1980-81. 

Op 25 september 1992 bracht de Katholieke Universiteit Brussel hulde aan Prof. Dr. Willy Braekman, naar aanleiding van zijn emeritaat. Bij die gelegenheid ontving hij een internationale Cultuurhistorische Caleidoscoop - de vrucht van éénendertig vorsers. De gebundelde opstellen in het huldeboek raken een onvoorstelbare verscheidenheid van takken en vakken. Lees meer hierover: huldeboek.
Op 18 november 1994 werd hij door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen gehuldigd als laureaat van de Provinciale Prijs voor Volkskunde 1994. Intussen verscheen van zijn hand menige bijdrage in Volkskunde, in Oostvlaamse Zanten, en talrijke andere tijdschriften. 
Na een heelkundige ingreep overleed hij geheel onverwacht te Gent op 1 februari 2006.

overlijdingsbericht w braeckman

 Gedachtenisprent

 prentjeBraekman1

 

prentjeBraekman2

In memoriam 

A.K.L. Thijs, in het tijdschrift VOLKSKUNDE, tweemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, 10e jaargang, 2006, nr 1: klik hier.

Colofon van enkele publicaties

'Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand'

Marktliederen, Rolzangers en Volkse poëzie van Weleerklik hier.

'Spel en kwel in vroegere tijd'

Verkenningen van charivari, exorsisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen: klik hier

 

 

{gotop}