Sander Van Acker

Licentiaat Orthopedagogiek van de RUG.

Vanaf 01.03.1982 tot einde schooljaar leraar pedagogie bij de onderwijzersopleiding en vanaf 01.09.1982 tot 1987 leraar pedagogie bij de regentenopleiding, richtingen wetenschappen-aardrijkskunde en wiskunde in de Bisschoppelijke Normaalschool. Vakken: Algemene Pedagogiek en Algemene Didactiek.

Tijdens het schooljaar 1990-91 ook leraar psycholische vraagstukken in het zesde jaar Menswetenschappen.

Zijn meest opvallende hobby's: hout hakken en houtsnijden.

 

In 2007 werd hij afdelingshoofd van het regentaat in de KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas  

(Interview uit 2007)

De leerkrachten secundair onderwijs die over enkele jaren afstuderen aan de KaHo Sint- Lieven in Sint-Niklaas, moeten gemotiveerde én motiverende lesgevers zijn. Ze moeten kunnen omgaan met de uitdagingen die de moderne maatschappij biedt. Dat is het doel van Sander Van Acker (50), kersvers afdelingshoofd van het regentaat.

Sint-Niklaas

Sint-Niklazenaar Sander Van Acker is lang geen onbekende in het onderwijs. Deze licentiaat Psychologische en Pedagogische wetenschappen begon zijn carrière als pedagoog bij de regentaatopleiding aan de Bisschoppelijke Normaalschool.

Daarna stond hij een tijd voor de klas in het College in Sint-Niklaas en in een technische school in Brussel. Hij keerde terug naar KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas in 1989. Hij was toen docent in de lerarenopleiding lager onderwijs.

Enthousiast

"Van die collega's heb ik met veel spijt in mijn hart afscheid genomen", begint Van Acker zijn verhaal. "Vervolgens ben ik hier met enorm veel enthousiasme begonnen." Hoewel het schooljaar eigenlijk nog moet starten, verdrinkt de man al in het werk.

"Ik ben nog betrokken bij de herexamens en proclamaties van de opleiding lager onderwijs. Daarnaast moet alles in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe academiejaar. Het bijzondere nu is dat we in het eerste jaar beginnen met een nieuwe aanpak: de studenten hebben voortaan twee keuzevakken in plaats van drie. Dat is op zich geen probleem, maar we worden ook geconfronteerd met mensen die van een andere hogeschool komen, of die hun jaar opnieuw doen. Die komen in een heel ander schema terecht. We ontwikkelen individuele studiepakketten voor hen."

Dat zijn de praktische beslommeringen. Veel belangrijker is de visie van Van Acker. "Motivatie is het sleutelwoord", legt hij uit. "Als we terugdenken aan onze tijd in het secundair onderwijs, blijkt dat we ons vooral de mensen herinneren, niet wat ze ons verteld hebben. Gemotiveerde leerkrachten blijven bij en maken het verschil."

Dat wil hij overdragen op zijn studenten. "Ze moeten leren hoe ze voor de klas moeten staan. Ze moeten moeite doen om hun leerlingen te leren kennen, en moeten interesse tonen. Scholieren die aanvoelen dat ze gewaardeerd worden, zijn meer gemotiveerd om naar school te komen."

Geen bureaubaan

Twee van zijn andere principes zijn duidelijkheid en verantwoordelijkheid. "Onze studenten moeten heel duidelijk weten waar ze voor staan en hoe en waarop ze worden beoordeeld. En ze moeten waar mogelijk zelf de verantwoordelijkheid opnemen voor hun opleidingstraject."

Sander Van Acker blijft zeker niet achter zijn bureau zitten. "Ik ga ook zelf lesgeven. Dat vind ik heel belangrijk. Mijn hart ligt nu eenmaal bij mijn studenten."

(Gazet van Antwerpen - 01.09.2007)

 

 

{gotop}