Onderwijzers klas 1958 - Reünie 16.06.2018 Beveren

Diamanten jublileum in Kasteel Cortewalle te Beveren

2018klas1958

1 Marc Goethals, 2 Alain Baeten, 3 Daniël De Boever, 4 Marcel Waterschoot, 5 Paul Van Poeck, 6 Hubert Weyn, 7 Carl Medaer, 8 Tonny Roels, 9 Guido Hoste, 10 André De Prijcker, 11 Hubert De Smet, 12 Flor Van de Velde, 13 Jacques De Smet, 14 Etienne Van Guyse, 15 Julien Bal, 16 Bert Van Goethem.

 Er was een bezoek met gids aan Kasteel Cortewalle, een ontvangst bij de burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren die een receptie aanboden. Om 18.00 uur was er een feestmaal in het Koetshuis van Kasteel Cortewalle. En de bisschop van Gent, mgr. Van Looy, was er ook.

Jubilaris Hubert De Smet verwelkomde mgr. Van Looy.

"Toen, enkele maanden geleden, de organisator van deze reünie, de Flor, het kon waarmaken dat de heer burgemeester en schepenen van zijn geboortedorp ons officieel zouden ontvangen om deze heuglijke gebeurtenis nog meer glans te geven, dacht ik aan het andere luik “het bisdom” want we zijn tenslotte allemaal  normalisten van de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint Niklaas....  
De normaalschool van het bisdom. Het internaat van het bisdom.
Wat we daar hebben meegemaakt was zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar één goed ding is er wel uit voortgekomen: de jarenlange vriendschap van zovele normalisten en hun dames.
Zilveren jaren, gouden jaren, diamanten jaren...
Ook droevige jaren waarin vrienden-normalisten ons zijn ontvallen. We zijn jullie niet vergeten. 
De normaalschool van het bisdom. Ik zocht dus contact op met het bisdom. Na wat gezoek op het internet kwam ik bij de heer Peter Malfliet terecht, de persverantwoordelijke van het bisdom. Ik lees de e-mail letterlijk voor: 
Geachte Heer Malfliet,
Beste Peter,
Probeer tevergeefs Monseigneur Luc Van Looy rechtstreeks te bereiken maar dat lukt niet.
In 1958 zijn een 40-tal onderwijzers afgestudeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool, Kasteelstraat  8, Sint-Niklaas. De school bestaat niet meer en het gebouw zelf is nu een asielcentrum geworden. We zijn nu 60 jaar verder en een reünie dringt zich op. Dat “het bisdom” iets speciaals zou doen, verwachten we niet, maar een stichtende boodschap voor de overgebleven onderwijzers zou een vreugdevolle blijk van waardering zijn.                
Maar... mijn oorspronkelijke verbazing veranderde in bewondering en dank want Monseigneur Van Looy wou ons persoonlijk komen bezoeken en  gelukwensen.  
Ik geef dus beleefd, eerbiedig en heel graag het woord aan Monseigneur Van Looy.
 
 Bekijk hieronder de montage van Hubert De Smet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hieronder op de url om het verslag van TVOost te bekijken.