Eerste reünie klas 1955 - 29.12.1957

In het 'Hemelrijk' met klasse 1955

Onder dit motto werd er de laatste maanden van vorig jaar duchtig gewerkt. In een geregeld samenkomen van enkelen onzer klasse bereiden we de eerste bijeenkomst voor. Het was op de laatste zondag van het jaar, 29 december 1957, dat we in een gezellige atmosfeer elkaar ontmoetten. Rond een klein tafeltje van het 'Hemelrijk' wachtten we onze vrienden op. Bij het openen van de deur of het plaatsen van een fiets tegen het raam werd het stil in ons groepje. Het was of iedereen zijn woordje van welkom voorbereidde.

Stilaan deinde ons klein kringetje uit tot een vrij grote cirkel. Nadat we E.H. Windey en E.H. De Beul hadden verwelkomd, begaven we ons naar het lokaal, voor ons voorbehouden.

Onder het koffiemaal bedankte onze vriend Willy (Saeys) alle aanwezigen voor hun sympathieke medewerking en verontschuldigde onze afwezige vrienden: Aimé (De Meyere), Ludo (Keuppens), Paul (Lalemant), Joël (Malfroot) en Michaël (Van Mulders). E.H. Windey gaf vrijuit zijn gedacht te kennen over het inrichten van zulke bijeenkomsten en moedigde ons zelfs daartoe aan. De veranderingen welke de laatste jaren in het schoolleven en gebouwen van de normaalschool zijn aangebracht vernamen we van E.H. De Beul. Weldra kreeg iedereen de gelegenheid zijn belevenissen over de eerste twee jaren na de normaalschool te vertellen. Ondertussen waren de tassen en schotels verwisseld met een goed glaasje bier, en dit werd het symbool van de gezelligheid. Wie herinnert zich niet die trouw nagebootste lessen van 'Toon' en de preek van 'Le curé de Mannekesvère'. Aan het vertellen van grappen op de normaalschool beleefd, scheen geen einde te komen. Hoe meer men onze lege glazen ververste, hoe meer ook het plezier in onze groep steeg. Doch de verre afstand van velen onzer makkers verplichtte ons tijdig te eindigen. We zongen als slot het afscheidslied, maar in ons hart leefde een diep verlangen naar een volgende bijeenkomst.

Samen met onze leraars waren we voor deze eerste keer een schoon groepje van vijftien man: Miel Aerssens, Tuur Claessens en Arnold Lootens als militairen, Laurent De Backer, Etienne Cocquyt, Marnix Dobbelaere, den 'Toon' (Antoon Herrijgers), Hubert Hinnekint, Nestor Ost, de Grembergenaars Jaak (Nobels) en François (Willocx), onze gulhartige gastheer Willy Saeys, en ondergetekende (Raoul Pauwels).

Goed gestart, rekenen we een volgende keer op ons voltallig jaar.

Broeder Herman

 

 

{gotop}