1973 - Daar is het gezag!

In de jaren zestig was er in veel steden behoorlijk wat consternatie, en die begon stilletjesaan door te dringen in de kleine steden. Dat ondervond ook directeur Stuyts tijdens de schooljaren 1971-72 en 1972-73. 

Hij vertelt:

"Ik had in 1971 een leraar aangenomen die van Leuven kwam. Een goede jongen, maar hij had de beet mee van Leuven. Hij begon tijdens zijn lessen over gezag dat in twijfel moest worden getrokken en alle macht aan de arbeiders en zo. Het moet heel inspirerend geweest zijn, want behoorlijk wat van mijn leerlingen, en ook van de omringende scholen, sprongen mee op de kar. Ze stichtten groepen, er werden betogingen en buitenschoolse activiteiten georganiseerd en dat werd steeds groter. Op den duur gaf hij helemaal geen les meer, maar praatte hij alleen nog over ideologie. En als ik daar iets over zei, pareerde hij mij altijd met: "Daar is de baas! Het gezag!" Geen slechte jongen, maar een idealist, die onze school deed schudden en beven. Dat kon ik als baas niet toestaan. Na een jaar trammelant en toenemende druk van ouders en collega's heb ik beslist dat hij niet kon blijven - maar ik wist dat ik het voorzichtig zou moeten aanpakken. Ik had die hele tijd een dossier over hem bijgehouden en toen ik in de plaatselijke pers vernomen had dat er een staking op til was, heb ik de inspectie erbij geroepen, zodat ze met eigen ogen konden zien dat meneer onwettig afwezig was. Dat was genoeg om hem buiten te zetten.

Hij heeft dan geprobeerd 's avonds een volksvergadering samen te roepen in de stad. Gelukkig is daar niet al te veel volk op afgekomen, maar ik heb toch maar het zekere voor het onzekere genomen en de rijkswacht op de hoogte gebracht. Ik was ook van plan 's nachts de wacht te houden. Ik zie mij nog zitten, op de eerste verdieping in mijn zetel met mijn raam op een kier! Op de een of andere manier ben ik toch in slaap gesukkeld, want 's anderendaags stond er een leuze op mijn schoolmuur gekalkt: zijn naam en 'blijft leeraar!' Inderdaad, leraar hadden ze met twee e's geschreven. 's Morgens heb ik mijn studenten samengeroepen en gevraagd: "Wat denkt ge nu, kan een leraar die zo slecht spelt les blijven geven?" Iedereen moest lachen en daarmee was de kous af."

(Uittreksel uit het boek 'De leraarskamer', uitgegeven na de televisiereeks op Canvas in 2013)

1973leeraar01

1973leeraar02

 

 

 

{gotop}