22 - 24 februari 1965: Driedaagse studiereis regenten naar München

gvdw70Michel Roose, Guido Van den Wijngaert en Guido Goedemé
Onder het zingen van 'De Vlaamse Leeuw' vertrok op 22 februari 1965 de autobus met 47 studenten en 3 leraren, Guido van den Wijngaert, Michel Roose en Guido Goedemé, in de richting van Münster (Westfalen) in Duitsland. De reisweg werd gepast begeleid door dreunende studentenliederen, 'studentikoze brouwsels' en ... sadistische moppen. Na een urenlange reis, onderbroken door het middagmaal te Gelderen, landden we veilig aan de Jeugdherberg.

Daar wachtte ons het eerste misverstand!... De heren die ons naar het 'Mühlenhaus' moesten brengen waren afwezig daar zij ons later verwachtten. Dit voorval belette ons echter niet om de omgeving van de mooi gelegen Aasee en de stad Münster zelf te gaan verkennen. Na het avondeten in de Jeugdherberg, een zeer mooi en modern gebouw, bracht de autobus ons naar het 'Mühlenhaus', waar Dr Theodor Breider reeds vanaf 3 uur in de namiddag... op ons wachtte. gvdw77Rond de open haard gezeten, met een glas 'schnaps' in de hand, luisterden 47 al dan niet Duits begrijpende studenten, naar de uiteenzetting van Dr Breider. Hij toonde ons het prachtige antieke huis en vertelde met geestdrift over Servaes en zijn eigen ervaringen in Vlaanderen.

Toen ging de ganse groep naar de 'Cavete', een typische Duitse studentenherberg, waar de verbroedering tussen Vlaamse en Duitse studenten ging plaatsvinden. munster41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20De verbroedering beperkte zich meestal tot de eigen vriendenkring en het glas bier, dit bij gebrek aan nader contact met de Duitse studenten. Met begeleiding van een pianist zongen we een ganse codex mooie liederen, en toen de atmosfeer naar een toppunt groeide moesten we naar de Jeugdherberg terugkeren om te overnachten.

Na een rustige nacht en een versterkend morgenmaal reden we de tweede vergissing tegemoet... In plaats van de  pedagogische faculteit van de universiteit te vinden, belandden we aan het slot, hoofdgebouw van de Westfaalse Wilhelm-Universiteit. De vergissing werd echter vlug opgelost.

Rector Knape verwelkomde ons op zijn moderne faculteit en gaf ons inlichtingen aangaande lezingen die wij gingen bijwonen. In de prachtige moderne aula maakten we kennis met de Duitse studenten die ons vóór een lezing van sociologie vergastten op een uitbundig 'vingergeknobbel' (een originele Duitse variante van ons applaus). Na deze duidelijk gestructureerde en heel goed verstaanbare voorlezing volgden we een geïllustreerde lezing over de kunstopvoeding bij jonge kinderen.

gvdw71gvdw67Toen reden we naar het centrum van de stad waar we, na een bezoek aan de Sint-Paulus-Dom, door Dr Berg in de beroemde 'Friedenssaal' werden ontvangen. De afgevaardigde van de burgemeester verwelkomde ons in de prachtige zaal van het stadhuis. Hij benadrukte, als collega, onze verheven taak als toekomstige leraars. Daarna beluisterden wij een interessante historische uitleg over de 'Friedenssaal'. Leraar Van den Wijngaert bedankte hartelijk voor het onverwachte onthaal. Hierop werden we uitgenodigd op een receptie in de ontvangstzaal van het stadhuis. Met hongerige magen reden we toen naar de 'Mensa' van de universiteit, waar wij het typische Duitse eten voorgeschoteld kregen.

De namiddag brachten we door in het huis 'Rüschhaus', woonhuis van de bekende Duitse dichteres Annette von Drost-Hülshoff, toonde een geestdriftige gids ons het historische kader waarin de schrijfster had geleefd. In het slot 'Hülshoff' werden wij door de barones zelf rondgeleid in de kamers die een overvloed aan kunstschatten bevatten. 'Im Burgkeller des Schlosses Hülshoff namen wij het vieruurtje, en van daaruit ging het rechtstreeks naar de jeugdherberg, waar het warme avondeten op ons wachtte. 

De avondaktiviteiten vormde ongetwijfeld een van de climaxen van onze zeer interessante reis.

In de zeer moderne schouwburg woonden we de uitvoering bij van 'Der Troubadour', een bekende opera van Guiseppe Verdi. Het prachtige decor en de kunstvolle vertolking illustreerden duidelijk het kulturele karakter van het Duitse volk.

De dag werd besloten met een bezoek aan de bekende'Kneipe' - 'Pinkus Müller'. In deze typische Duitse herberg konden we onze vrij dorstige kelen ruimschoots laven. Wij zetten onze laatste nacht in met een tikje heimwee om de vervlogen mooie dagen...

Na het ontbijt kregen we de vrije loop in de stad. Om 10 uur werden we door Dr Humborg grondig ingewijd in de voornaamste bezienswaardigheden van de stad, waaronder: de Sint-Paulus-Dom, een Jezuïtenkerk, enkele universiteitsgebouwen en het slot, hoofdgebouw van de Wilhem-Universiteit. Vóór het afscheid van Münster namen we het middagmaal in de 'Mensa' van de universiteit.

munster31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Guido Van den Wijngaert, 12 13 14 Michel Roose, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

munster51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Guido Van den Wijngaert, 13 14 Michel Roose, 15 16 17 18 19 20 Guido Goedemé
Toen reden we terug naar onze heimat, het dierbare Vlaanderen. Toch heb ik zelden zulke mooie en interessante dagen beleefd. 'Auf Wiedersehen!' Münster...

(André Vastenhaeck - 1N.E. in Kasteelgalm, Pasen 1965)

Nog enkele beelden...

 

 

{gotop}