Overlijden erevicaris-generaal kannnik Frans Temmerman

franstemmerman
Op vrijdagmorgen 20 december 2019 overleed erevicaris-generaal Frans Temmerman in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Hij werd geboren in Erembodegem op 18 maart 1929. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1948. Op 12 juni1954 werd hij in Gent priester gewijd. Hij behaalde aan de KU Leuven het doctoraat in het kerkelijk recht. Op 25 juni 1979 werd hij door bisschop mgr. Van Peteghem tot vicaris-generaal benoemd. Op 1 april 1999 kreeg hij ontslag als vicaris-generaal. Van 12 oktober 2007 tot 1 november 2016 was hij deken en aartsdiaken van het Sint-Baafskapittel in Gent.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Oostakker op vrijdag 27 december 2019 om 11 uur.

Lees meer over kanunnik Frans Timmerman: klik hier en klik hier.