Diplomajaar 1948

E.H. Frans Temmerman

Frans Temmerman werd geboren te Erembodegem op 18.08.1929.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1948. Hij trad onmiddellijk na de normaalschool in het seminarie te Gent.

Op 12.06.1954 werd hij tot priester gewijd en was hij betrokken bij het prille begin van KSA-Erembodegem waar hij proost van werd. Aan de universiteit Leuven studeerde hij Kerkelijk Recht.

In juli 1959 werd hij superior van het Sint-Maartencollege te Lede.

Hij is deken en aartsdiaken emeritus van het Sint-Baafskapittel.

Hij is ere-vicaris-generaal van het bisdom Gent.

In 1998 werd hij benoemd tot Officier in de Leopoldsorde (KB van 06.10.1998).

In 2009 werd hij ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw Reymeers, een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods' te Lede en het Geestelijk Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen.

In mei 2009 vierde hij zijn 55 jaar priesterschap.

Hij overleed in het SintLucasziekenhuis te Gent op 20 december 2019.

Frans Temmerman is de broer van Marcel (O1941) en van Sevrien Temmerman (O1952).