Is ons onderwijs gebuisd?

Boek van o.a. Piet Van Avermaet en Hans Smidt

Op 26 oktober 2019 verschijnt het boek 'Is ons onderwijs gebuisd? - Mythen en feiten - Experts aan het woord.

De auteurs zijn Hans Schmidt*, Piet Van Avermaet*, Roger Standaert, Luc Heyerick, Jan T'Sas, Piet Van de Craen, Michel Vanhee, Trees Van houtte, Geert Van Hove, Orhan Agirdag, Mariet Schiepers en Goedele Vandommele.

Op 31 oktober 2019 van 14.00 tot 15.30 spreken Piet Van Avermaet, Hans Schmidt en Roger Standaard op het auteurspodium van de Boekenbeurs 2019 in Antwerp Expo over de mythen en feiten die ons onderwijs van vandaag overkeersen. Daarna, van 16.00 tot 17.00 uur, houden Hans Schmidt, Piet Van Avermaet en Roger Standaert een signeersessie. (stand 321)

Inhoudelijk over het boek
gebuisd
Is ons onderwijs gebuisd? Als je alle verontrustende berichten over Vlaamse scholen leest, zou je het bijna beginnen geloven. Ons onderwijs zou erop achteruit gaan, inclusief onderwijs zou het lesgeven an sich bemoeilijken, door te focussen op vaardigheden in plaats van kennis zouden we achteraan bengelen in de tests, aandacht voor het welbevinden van de leerlingen zou te veel opbetuttelen lijken. Uitspraken die te pas en te onpas om onze oren worden geslingerd, maar in welke mate schuilt er waarheid in? Gaan ze te kort door de bocht? Of zijn ze compleet van de pot gerukt en kunnen we ze mythes noemen?
Experts vonden het tijd voor feiten over het functioneren van ons Vlaams onderwijs. In "Is ons onderwijs gebuisd?" schetsen ze een helder en waarheidsgetrouw beeld aan de hand van hun onderzoekservaring. Er wordt korte metten gemaakt met hardnekkige mythes en de werkelijke staat van het onderwijs wordt blootgelegd.
Quotes
“Onjuiste, veralgemenende uitspraken en hardnekkige mythes over ons onderwijs blijven onrust en frustraties veroorzaken bij leerkrachten. Leraren, directies, pedagogisch begeleiders en inspecteurs worden onrecht aangedaan door de doorgaans erg negatieve berichtgeving over de kwaliteit van ons onderwijs.” Hans Schmidt
“Internationaal vergelijken is zinvol, maar je kunt maar vergelijken wanneer de situaties die je wilt vergelijken min of meer gelijkaardig zijn. De resultaten van de vergelijking variëren naargelang decontext. Dat blijkt zelfs al uit nationaal – en niet uit internationaal vergelijkend - onderwijskundig onderzoek. Vergelijkende onderzoeken zijn interessant om van elkaar te leren, maar ze worden gevaarlijk en misleidend als ze dienen om systemen te rangschikken en te evalueren.” Roger Standaert

“Ingrepen op basis van PISA-resultaten leiden niet automatisch tot beter onderwijs.” Roger Standaert

“Het gebruik van de thuistaal op school heeft geen negatieve impact op de verwerving van het Nederlands. Er is geen enkel internationaal onderzoek waaruit blijkt dat een exclusief taalbadmodel in de dominante taal de beste resultaten zou opleveren.” Piet Van Avermaet

“Als de kennis van leerling zou afgenomen zijn, dan gaat het voor een deel om een bepaalde, gedeeelde feitenkennis die zij nu, meer dan vroeger, expliciet moeten leren in plaats van ze impliciet te verwerven (bv. feiten uit strips of tv-feuiletons onthouden).” Jan T’Sas

“De eisen die gesteld worden aan hedendaagse evaluatie liggen zelfs hoger dan vroeger, toen leraren zich konden laten leiden door methodegbonden toetsen of centraal aangestuurde examens.” Mariet Schiepers en Goedele Vandommele

“Het M-decreet wordt als zondebok gebruikt voor zowat alles dat kan misgaan in het onderwijs.” Geert Van Hove

“Een leerling die zijn identiteit niet mag tonen, krijgt eigenlijk de boodschap dat hij niet welkom is.” Orhan Agirdag

CLIL is een meertalige onderwijsaanpak die leidt tot meer kennis, spreekdurf, een positievere attitude én betere leerresultaten.” Piet Van de Craen

“Welbevinden en betrokkenheid zijn dé ankerpunten om ontwikkeling te realiseren bij elk kind. Het grote verschil met de traditionele aanpak is dat we nu veel meer gelukkige, lerende en onderzoekende kinderen zien.” Trees Vanhoutte en Michel Vanhee

“Brede basiszorg in de klas heeft als voordeel dat alle leerlingen tijd krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, op hun eigen tempo.” Luc Heyerick

 

“Is ons onderwijs gebuisd?” verschijnt bij Borgerhoff & Lamberigts. Voor meer info: https://borgerhoff-lamberigts.be

Formaat: 150 x 23 - Aantal pagina's: 208 - Prijs: 22,99 euro

*Piet Van Avermaet behaalde zijn onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1978 en *Hans Schmidt behaalde dat in 1974.

Lees meer over Piet Van Avermaet: klik hier.

Lees meer over Hans Schmidt: klik hier.