Hans Schmidt

h schmidt2
Geboren te Gent op 17.12.1953.

Hij studeerde Latijn – Wetenschappen aan het Sint-Barbaracollege in Gent en behaalde daarna het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1974. Hij werd onderwijzer in Lotenhulle, Zwijnaarde en vervolgens in De Pinte waar hij van 1995 tot 2004 directeur was van de Gemeentelijke Basisschool. Van 1 september 2004 tot en met juni 2009 was hij pedagogisch begeleider muzische vorming en vreemde talenonderwijs op jonge leeftijd voor het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).

Zijn ganse pedagogische loopbaan was hij een pleitbezorger van het ernstig nemen en implementeren van muzische vorming en cultuureducatie in het basisonderwijs. In 2009 stichtte hij in Sint-Amandsberg-Gent de muzische leerThuis ‘De Wonderfluit’, een muziekbasisschool. In ‘De Wonderfluit’ is de basis van de pedagogie in hoofdzaak het geloof in de verdiepende en humaniserende kracht van de cultuureducatie. Er bleek zowel in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Zweden als Denemarken interesse wat geleid heeft tot een Comeniusproject.

Hans Schmidt is ook auteur van kinderboeken, verhalen, didactische artikels en methodes. Hij is auteur en regisseur van kinder- en jeugdtheater. Hij schreef ook verschillende muziekverhalen en honderden kinderliedjes, zowel in het Nederlands als het Frans. Hij bracht daarmee 10 cd’s uit die steeds door derden werden gezongen.

Niet alleen met kinderen bewandelt hij kunstzinnige paden. Ook in het volwassenentheater ‘Theater 2000’ in De Pinte regisseerde hij meerdere toneelstukken.

Samen met Rolan Peleman schreef hij de liedcyclus ‘Voor de blindgeborenen’ (hedendaags Nederlands chanson).

h schmidtHij zingt nu ook onder de naam ‘Hans’ en treedt op met een liedjesprogramma voor de ganse familie onder de naam ‘Een hoed vol liedjes’, en wordt omkaderd door muzikanten (met Koen De Cauter en de groep Nomad Swing).

Zijn artistieke gaven toont hij ook in schilderwerken (portretten, klein passieverhaal ‘Getsemane’, landschappen).

Enkele voorbeelden

Links

hansschidt.weebly.com

wonderfluit.weebly.com