Guido Moons

g moons2
Guido Moons werd geboren te Gent op 3 maart 1954.

Hij behaalde in 1976 het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij was lesgever in het BSO waar hij zorg had over autistische jongeren tussen 13 en 25 jaar.

In Moerbeke kwam hij in contact met dichter Anton Van Wilderode, van wie hij een aantal jeren ook vaste begeleider was. Via de kinderen Coupé - de echte naam van Van Wilderode - kwam hij in contact met het Taal Aktie Komitee (TAK) waarvoor hij sinds 1980 mee de amnestiegedachte uitdroeg. Eind 1986 werd hij hoofdverantwoordelijke en tot 1995 was hij woordvoerder. Eind 1995 nam hij ontslag bij het TAK. Na 1995 engageerde hij zich in het 'Aktiecomité Vlaanderen 90'.

In 1992 sloot hij met de toenmalige voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Peter De Roover een samenwerkingsakkoord. Moons werd in 1995 eerst ondervoorzitter en later, van mei 2000, voorzitter van de VVB tot oktober 2004. Een functie die hij in 2010 opnieuw opnam voor drie jaar.

Na het vertrek van Jan Jambon naar de partijpolitiek was hij ook een tijd politiek secretaris.

Binnen de VVB was hij ook actief als voorzitter van de Werkgroep BHV, een samenwerkingsverband tussen TAK, het Halle-Vilvoorde Komitee en de VVB.

Hij is actief lid van het IJzerbedevaartcomité.

In 1990 ontving hij de 'Leeuwenpenning' van het Davidsfonds Sint-Niklaas.

Op 8 december 2013 ontving hij de jaarlijkse Flor Grammensprijs. Die wordt volgens de statuten van het Flor Grammensfonds 'uitgereikt aan hen die in de geest van de onbaatzuchtige actie van Flor Grammens, de Vlaamse ontvoogding en het Vlaamse bewustzijn bevorderen'.

In 2014 ontving hij te Lochristi van de dr. Jozef Goossenaertskring de allereerste Alfons De Schepperprijs. 

Hij wordt geroemd als een bevlogen redenaar.

 

 

{gotop}