Hector Specht: organist

Hector Specht werd geboren te Doel op 15 augustus 1929. Hij behaalde het diploma van koster aan de kostersschool van de Bisschoppelijke Normaalschool in 1946. Daarna verwierf hij orgelprijzen aan het Lemmensinstituut en het Koninklijk Antwerps Conservatorium (1e prijs voor orgel) en behoorde hij tot de school van Flor Peeters.

Hij werd organist-titularis van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen dat een historisch orgel bezit.

Hij leidde ook het knapenkoor van het Sint-Stanislascollege in Berchem-Antwerpen.

specht01Bij de inhuldiging van het hersteld orgel in de parochiekerk H. Petrus en Paulus te Kallo op 13 september 1953 verzorgde Hector Specht een orgelrecital.specht03

In 1957 waagde hij de grote sprong naar Amerika, waar het orgelspel groot aanzien genoot en waar hij een uitgebreid aktieterrein in het vooruitzicht had. Hij had een verbintenis in Covington (Kentuky) in de drievoudige hoedanigheid van organist van de H. Kruiskerk, muziekleraar en dirigent van het Universitair Koor van Cincinnati.

Voor zijn laatste optreden in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen had de Muziekkapel een uitvoering geprogrammeerd van de Missa Festiva voor 4 gemengde stemmen van Alexander Gretchaninoff, een werk dat werd gekozen omwille van de rijk gestoffeerde orgelpartij. Het werd een treffend vriendschappelijk muzikaal afscheid van Hector Specht.