Overlijden Marcel Van Heddeghem

m.vanheddeghem
Op 13 juli 2017 overleed in het AZ Sint-Lucas te Gent op 93-jarige leeftijd Marcel Van Heddeghem. Hij werd geboren te Sleidinge op 17 mei 1924. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1943. Hij was oud-onderwijzer en oud-directeur van de parochiale Sint-Vincentiusschool te Sleidinge. Hij was tevens oud-leraar voordracht en dictie aan de muziekacademie te Aalst en muziekschool te Wetteren. Van 1951 tot 1962 was hij regisseur van toneelkring Lede.

boek.van heddeghemZijn jeugdboek 'Marc staat zijn man', werd in 1950 uitgegeven door Davidsfonds Leuven en in 1951 bekroond met de Kan. Amaat Joosprijs.

De uitvaartplechtigheid had plaats in de parochiekerk Sint-Joris te Sleidinge op 20 juli 2017 om 11 uur.

 

overlijden m.vanheddeghembidprentVan Heddeghem