Overlijden Gabriël De Maeyer

g.demeyer
Op 25 juni 2017 overleed in het Zorgcentrum Populierenhof te Nieuwkerken-Waas Gabriël De Maeyer. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 7 juli 1922. Als opvolger van Patrick Bourgoinie was hij de kok van de Bisschoppelijke Normaalschool vanaf het schooljaar 1981-82 tot bij 't begin van het schooljaar 1985-86, toen hij met pensioen ging.

De uitvaartliturgie had plaats op 1 juli 2017 in de kerk Heilige Familie te Sint-Niklaas.overlijdensbrief g.demaeyerx